ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Покутня Ніна Олексіївна

Викладач вищої категорії, викладач-методист.


Працює у коледжі Сумського національного аграрного університету з 1987 року викладачем облікових дисциплін.

У 1999-2021 р.р. виконувала обов’язки завідуючої обліково-фінансовим відділенням.

У 2010-2019 р.р. була членом комісії методики навчання та інформатизації методичного забезпечення підготовки фахівців із спеціальностей напряму “Економіка і підприємництво” НМЦ Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Освіта:

1976-1979 – навчалася у Сумському сільськогосподарському технікумі за спеціальністю «Бухгалтерський облік у сільськогосподарському виробництві».

В 1983 р. закінчила Сумський філіал Харківського сільськогосподарського інституту ім.В.В.Докучаєва за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності у сільському господарстві» і отримала кваліфікацію економіст по бухгалтерському та аналізу у сільському господарстві.

В 1987 р. закінчила Педагогічний факультет Української ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарської академії і присвоєна кваліфікація викладача за спеціальністю «Бухгалтерський облік на с/г підприємствах».

В 2001 р. отримала свідоцтво з курсу комп’ютерної техніки та сучасного програмного забезпечення за спеціальністю “Оператор з уведення даних ЕОМ”.

В 2013 р. отримала свідоцтво і здобула професію “Оператор з комп’ютерного набору”.

2013 р. – отримала сертифікат «1С: Професіонал» на знання особливостей і використання програми «1С:Бухгалтерія 8 для України».

2017 р. – прослухала теоретично-практичний курс по роботі з комп’ютерною програмою «M.E.Doc» та отримала відповідний сертифікат.

Викладає наступні дисципліни:

  • Бухгалтерський облік;
  • Інформаційні системи і технології в обліку;
  • Інформаційні системи і технології на підприємстві;
  • Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва.

З кожної із зазначених дисциплін має оформлені навчально-методичні комплекси як в паперовому, так і у електронному варіантах, та створені курси дисциплін на платформі Moodle.

У роботі викладач широко використовує інформаційно-комунікаційні технології, застосовує різноманітні форми, методи й прийоми організації навчального процесу спрямовані на формування професійних компетентностей.

Відзнаки:

2010 р. – Подяка ректора Сумського національного аграрного університету за сумлінну, плідну працю та підготовку висококваліфікованих спеціалістів.

2011 р. – Почесна грамота Міністерства аграрної політики та продовольства України за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток аграрної освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців для сільськогосподарського виробництва.

2011 р. – Подяка від НМЦ Міністерства аграрної політики та продовольства України за особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, впровадження інноваційних технологій навчання і виховання студентської молоді, активну участь у створенні комплексу методичного забезпечення та плідну співпрацю з Навчально-методичним центром

2011 р. – Подяка ректора Сумського національного аграрного університету за сумлінну працю.

2013 р. – Подяка голови Сумської обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у підготовку фахівців агропромислового комплексу, високий професіоналізм.

2014 р. – Грамота Національного оргкомітету міжнародної студентської ІТ-олімпіади «ІТ-Universe» в Україні за значний внесок в організацію та проведення Міжнародної студентської олімпіади у сфері інформаційних технологій для студентів вищих закладів І-ІV рівнів акредитації.

2015 р. – Подяка ДУ «НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, впровадження інноваційних технологій навчання і виховання студентської молоді, активну участь в удосконаленні навчально-методичного забезпечення в аграрних вищих навчальних закладах та плідну співпрацю з Науково-методичним центром «Агроосвіта».

2015 р. – Диплом за зайняте ІІІ місце у конкурсі «Педагогічні інновації» у номінації «Навчальні відеофільми», що проводиться ДУ «НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»

2015 р. – Подяка ректора Сумського національного аграрного університету за плідну співпрацю з факультетами СНАУ в рамках реалізації принципів ступеневої освіти і вагомий внесок у підготовку фахівців для агропромислового комплексу.

2015 р. – Грамота Національного оргкомітету міжнародної студентської ІТ-олімпіади «ІТ-Universe» в Україні за значний внесок в організацію та проведення Міжнародної студентської олімпіади у сфері інформаційних технологій для студентів вищих закладів І-ІV рівнів акредитації.

2016 р. – Подяка ДУ НМЦ «Агроосвіта» Міністерства освіти і науки України за досягнуті успіхи в організації навчальної роботи, впровадження сучасних методів навчання та виховання студентської молоді, активну участь у вдосконаленні методичного забезпечення підготовки фахівців для агропромислового комплексу

2015 р. – Подяка ДУ «НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, впровадження інноваційних технологій в освітній процес, активну участь у вдосконаленні навчально-методичного забезпечення в аграрних вищих навчальних закладах та плідну співпрацю з Навчально-методичним центром «Агроосвіта»

2016 р. – Грамота Національного оргкомітету міжнародної студентської ІТ-олімпіади «ІТ-Universe» в Україні за значний внесок в організацію та проведення Міжнародної студентської олімпіади у сфері інформаційних технологій для студентів вищих закладів І-ІV рівнів акредитації.

2016 р. – Диплом за зайняте І місце у конкурсі «Педагогічні інновації» у номінації «Електронний навчальний посібник (підручник), ресурс», що проводиться ДУ «НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта».

2017 р. – Грамота Національного оргкомітету міжнародної студентської ІТ-олімпіади «ІТ-Universe» в Україні за значний внесок в організацію та проведення Міжнародної студентської олімпіади у сфері інформаційних технологій для студентів вищих навчальних закладів.

2018 р. – Грамота Національного оргкомітету міжнародної студентської ІТ-олімпіади «ІТ-Universe» в Україні за підготовку призерів та фіналістів і за значний внесок в організацію та проведення Міжнародної студентської олімпіади з інформаційних технологій.

2019 р. – Подяка директора Коледжу Сумського національного аграрного університету за високі показники у трудовій діяльності, сумлінне ставлення до виконання посадових обов’язків, вагомий внесок у виховання студентської молоді.

2019 р. – Грамота Національного оргкомітету міжнародної студентської ІТ-олімпіади «ІТ-Universe» в Україні за значний внесок в організацію та проведення Міжнародної студентської олімпіади з інформаційних технологій.

2020 р. –- Грамота Національного оргкомітету міжнародної студентської ІТ-олімпіади «ІТ-Universe» в Україні за підготовку призерів та фіналістів і за значний внесок в організацію та проведення Міжнародної студентської олімпіади з інформаційних технологій.

2021 р. – Грамота Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за сумлінну та бездоганну працю, плідну педагогічну діяльність, значний внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління Сумщини.  

2021 р. – Грамота Національного оргкомітету міжнародної студентської ІТ-олімпіади «ІТ-Universe» в Україні за підготовку призерів та фіналістів і за значний внесок в організацію та проведення Міжнародної студентської олімпіади з інформаційних технологій.

Підвищення кваліфікації:

2010, 2011, 2013, 2014, 2015 р.р. – участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Нові інформаційні технології в освіті».

2012 р. – Інститут післядипломної освіти та дорадництва СНАУ, викладач бухгалтерського обліку та інформаційних систем і технологій в обліку.

2013 р. – здала сертифікований екзамен ««1С: Професіонал» на знання особливостей і використання програми «1С:Бухгалтерія 8 для України».

2014 р. – участь у конференції «ІТ – інновації в освіті і підготовці ІТ – спеціалістів, ІТ – користувачів» в рамках національного фіналу Міжнародної студентської Олімпіади в сфері інформаційних технологій «IT-Universe – 2013/14».

2015 р. – участь у конференції «ІТ – інновації в освіті і підготовці ІТ – спеціалістів, ІТ – користувачів» в рамках національного фіналу Міжнародної студентської Олімпіади в сфері інформаційних технологій «IT-Universe – 2014/15».

2015 рік – Інститут післядипломної освіти та дорадництва СНАУ, викладач бухгалтерського обліку та інформаційних систем і технологій в обліку.

2017 рік – участь у конференції «ІТ – інновації в освіті і підготовці ІТ – спеціалістів, ІТ – користувачів» в рамках національного фіналу Міжнародної студентської Олімпіади в сфері інформаційних технологій «IT-Universe – 2016/17»

2019 рік – участь у конференції «Нові інформаційні технології управління бізнесом».

Вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення професійних знань, набуття досвіду виконання обов’язків в межах спеціальності та надання допомоги з впровадження автоматизованого обліку з використанням бухгалтерської програми конфігурації «1С:Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства» Фермерському господарству «Рябинка Великописарівського району Сумської області.

2020 рік

1.Участь у конференції «Нові інформаційні технології управління бізнесом»,

2.Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять (Свідоцтво № В250-891781 від 25.03.2020).

3.Як налагодити ефективне он-лайн навчання та покращити комунікацію з учнями в умовах карантину (Свідоцтво № В262-891781 від 08.06.2020).

4.Бухгалтерське перезавантаження: зарплата, кадри, податки, перевірки, фопи та закон №466 (законопроєкт №1210) (Сертифікат від 26.05.2020).

4.Організація дистанційного навчання в закладах освіти з використанням навчальної платформи Moodle, (05.05.2020).

5.Кадри в 1С (Сертифікат від 14.06.2020).

6.ФОПи по-новому: РРО/ПРРО, облік, кадри… і тисячі штрафів (Сертифікат від 10.09.2020).

7.Все про ПДВ (Сертифікат від 14.06.2020).

8.Компетентнісно орієнтована освіта як інструмент формування конкурентноспроможного випускника закладу освіти (Свідоцтво ПК 02139771 12123-20 від 30.09.2020).

9.Єдиний рахунок. Лікарняні. ПДВ. ФОП-загальник (Сертифікат від 26.10.2020).

10.”Дія” для ФОП: відкриття, закриття, внесення змін (Сертифікат від 18.12.2020).

11.ФОП-вибух: звітність та пільги (Сертифікат від 22.12.2020).

2021 рік

1.ФОП-звітність: ЄСВ і декларація (Сертифікат від 29.01.2021).

2.Книга ФОп в Excel: як її вести у 2021 році (Сертифікат від 29.01.2021).

3.ФОП у 2021 році: облік, податки, звітність по-новому (Сертифікат від 01.02.2021).

4.Нова зарплатна звітність-2021 та все про середню зарплату (Сертифікат від 23.02.2021).

5.Кадрові новації весни-2021: е-лікарняні, відпустки, дистанційна та надомна робота (Сертифікат від 11.03.2021).

6.”Нові додатки Google для освітнього процесу” (Свідоцтво ПК 02139771 17670-21 від 31.03.2021).

7.Відпускні: все про оформлення, нарахування, виплату, звітування та штрафи (Сертифікат від 27.04.2021).

8.Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти (Сертифікат ПК 02139771 17670-21 від 28.04.2021).

9.Все про трудові книжки та електронні лікарняні (Сертифікат від 28.04.2021).

10.Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. ПК за програмою «Інформаційні науки. Інформаційні системи і технології на підприємстві (в обліку) (Свідоцтво № 0212510/001759-21 від 12.05.2021р.)

11.Спілки автоматизаторів бізнесу Онлайн-курс “Огляд курсів ЦСН для викладачів навчальних закладів” 26-27.08.2021 (Свідоцтво № COPBU21082815 від 28.08.2021).

Навчально-методична робота:

2011 р. – участь у роботі робочої групи та комісії методики навчання та інформатизації методичного забезпечення підготовки фахівців із спеціальностей напряму “Економіка і підприємництво” НМЦ Міністерства аграрної політики та продовольства України з незалежного дистанційного тестування .

2012 р. – участь у складі делегації України в рамках інноваційного педагогічного проекту з підготовки фахівців у галузі сільського господарства у ліцеї La Sausseya Центрального регіону Франції.

Участь у роботі робочої групи та комісії методики навчання та інформатизації методичного забезпечення підготовки фахівців із спеціальностей напряму “Економіка і підприємництво” НМЦ Міністерства аграрної політики та продовольства України з удосконалення «Положення про огляд-конкурс на кращу організацію роботи лабораторії «Навчальна бухгалтерія»

2013 р. – участь у роботі комісії методики навчання та інформатизації методичного забезпечення підготовки фахівців із спеціальностей напряму “Економіка і підприємництво” НМЦ Міністерства аграрної політики та продовольства України.

2014 р. – участь у роботі комісії методики навчання та інформатизації методичного забезпечення підготовки фахівців із спеціальностей напряму “Економіка і підприємництво” НМЦ Міністерства аграрної політики та продовольства України

2015 р. – участь у роботі комісії методики навчання та інформатизації методичного забезпечення підготовки фахівців із спеціальностей напряму “Економіка і підприємництво” НМЦ Міністерства аграрної політики та продовольства України

2016 р. – участь у роботі комісії методики навчання та інформатизації методичного забезпечення підготовки фахівців із спеціальностей напряму “Економіка і підприємництво” НМЦ Міністерства аграрної політики та продовольства України

2017 р. – участь у роботі комісії методики навчання та інформатизації методичного забезпечення підготовки фахівців із спеціальностей напряму “Економіка і підприємництво” НМЦ Міністерства аграрної політики та продовольства України

2018 р. – Участь у роботі комісії методики навчання та інформатизації методичного забезпечення підготовки фахівців із спеціальностей напряму “Економіка і підприємництво” НМЦ Міністерства аграрної політики та продовольства України

Участь у виставці передового педагогічного досвіду НМЦ:

З 1989 року є постійним учасником виставки передового педагогічного досвіду НМЦ. У 2003 р. Занесена до Книги пошани НМЦ.

2008 – Опорний конспект лекцій з дисципліни «Теорія бухгалтерського обліку»

2009 р. – Організація і методика проведення олімпіад і конкурсів з облікових дисциплін.

2010 р. – Мультимедійне забезпечення лекцій дисципліни «Бухгалтерський облік».

2011 р. – Науково-дослідницька робота студентів з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку». Навчально-методичний комплекс дисципліни «Бухгалтерський облік».

2012 р. – Методичні матеріали навчальної практики з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку” (з використанням прикладного рішення «1С:Бухгалтерія 8 для України».

2013 р.– З досвіду роботи лабораторії «Навчальна бухгалтерія». Застосування інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні облікових дисциплін в середовищі Мооdle Відеофільм Покутня Н.О., Гриценко В.Л., Мусієнко О.В., Недогібченко І.В., Підлісний І.С..

2014 р.- Відеофільм «Автоматизація обліку грошових коштів в програмі «1С: Бухгалтерія 8.2 для України».

2015 р.- Презентації зі створення і функціонування інформаційних систем та автоматизації обліку з використанням програми «1С:Бухгалтерія 8.2 для України»).

2016 р.– Електронний ресурс відкритого типу. Дисципліна «Бухгалтерський облік».

2017 р. – Електронний ресурс відкритого типу. Дисципліна «Інформаційні системи і технології в обліку».

Автор

1. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Фінансовий облік» для перевірки рівня підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства». 2011 р.

2. Положення про огляд-конкурс на кращу організацію роботи лабораторії «Навчальна бухгалтерія» із спеціальності 5.03050901 “Бухгалтерський облік” для аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. 2012р.

3.Тестові завдання з навчальної дисципліни «Фінансовий облік» для перевірки рівня підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства». 2016 р.

В тому числі рецензувала наступні матеріали:

1. Рецензія на програму для аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації із спеціальності 5.03050901 “Бухгалтерський облік” «Вступ до спеціальності» – 2011 р.

2. Рецензія на програму для аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації із спеціальності 5.03050801 “Фінанси і кредит” «Вступ до спеціальності» – 2011 р.

3. Рецензія на Положення про лабораторію «Навчальна бухгалтерія» із спеціальності 5.03050901 “Бухгалтерський облік” для аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. (укладач: Осадчук Л.А.. – викладач Шепетівського технікуму Подільського ДАТУ).

4. Рецензія на тестові завдання з навчальної дисципліни «Фінансовий облік» для перевірки рівня підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» для студентів аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації – 2011 р.

5. Рецензія на тестові завдання з навчальної дисципліни «Фінансовий облік» для перевірки рівня підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за ОПП «Економіка підприємства». 2019 р.

6. Рецензія на тестові завдання з навчальної дисципліни «Фінансовий облік» для перевірки рівня підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за ОПП «Економіка підприємства». 2020 р.

Опубліковані наступні наукові матеріали:

1. Покутня Н.О. Облік – це філософія бізнесу // Вісник (Суми) – 2000: 19 грудня.

2. Покутня Н.О. З досвіду впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (номінація: Науково-дослідна робота викладача) // Наука та практика – 2007: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції / – Полтава, 2007.с.165-167.

3. Покутня Н.О. Регіональний огляд-конкурс на кращу організацію роботи лабораторії «Навчальна бухгалтерія» стартував на Сумщині // Освіта АПК. 2007. №6

4. Покутня Н.О. Використання інтерактивних технологій навчання (дискусій при викладанні бухгалтерського обліку. Організація навчально-виховного процесу. З досвіду роботи ВНЗ І-ІІ р.а. Випуск 13. Немішаєво.2008. с.134-137.

5. Покутня Н.О. Використання програми «1С:Підприємство» під час навчальної практики студентів. Вісник СНАУ. 2016.

6. Покутня Н.О. Діджиталізація як засіб удосконалення обліку та освіти. Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Нові інформаційні технології управління бізнесом”. – Київ: Спілка автоматизаторів бізнесу, 2020. – 206 с.

7. Покутня Н.О. Формування професійної компетентності сучасних фахівців з бухгалтерського обліку під час вивчення дисципліни «інформаційні системи і технології в обліку» та навчальної практики. Збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Нові інформаційні технології управління бізнесом”. – Київ: Спілка автоматизаторів бізнесу, 2021. – 532 с.

Відкриті заходи:

2007 р. – відкрите заняття з навчальної практики з інформаційних систем і технологій в обліку з використанням елементів ділової гри.

2007 р.– підготовка і участь у проведенні регіонального конкурсу на кращу лабораторію «Навчальна бухгалтерія»

2008 р. – обласний конкурс з бухгалтерському обліку

2009, 2010, 2011 р.р.- обласний конкурс з використання Комп’ютерних технологій в бухгалтерському обліку

2011 р. – відкрите заняття. Лекція з дисципліни «Бухгалтерський облік» по темі «Форми бухгалтерського обліку»

2017 р.- відкрите заняття. Практичне заняття з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» по темі «Автоматизація обліку реалізації готової продукції»

2020 р. – тренінг з налаштування і роботи в програмі 1С: «Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства» ред. 2.0 для головних бухгалтерів сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

Інша діяльність:

2008 р.– підготовка до участі в регіональному та Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращу лабораторію «Навчальна бухгалтерія» на базі НМЦ аграрної освіти «Навчально-методичний центр».

2007 р. – проведений на базі НМЦ аграрної освіти «Навчально-методичний центр» майстер-клас на тему: «Використання інтерактивних технологій навчання (дискусій) при викладанні бухгалтерського обліку».

2009, 2010, 2011 р.р.– участь у Всеукраїнському конкурсі з використання Комп’ютерних технологій в бухгалтерському обліку

2010 р. – участь у засіданні обласного методичного об’єднання завідувачів відділень ВНЗ І-ІІ р. а. Виступ на тему: «Організація самостійної роботи з використанням інформаційно-комунікаційних технологій».

2013 р. – участь в регіональному та Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращу лабораторію «Навчальна бухгалтерія» на базі НМЦ аграрної освіти «Навчально-методичний центр».

2014 р. – участь у Міжнародній студентській Олімпіаді в сфері інформаційних технологій «IT- Universe» (конкурс «Використання 1С:Бухгалтерії» – Україна).

Східний регіон Міжнародної студентської Олімпіади:

І місце – Гайтина Марія, ІІ – Випірайленко Тетяна, ІІІ – Чижова Тетяна

2014 р. – участь у Всеукраїнському конкурсі з використання Комп’ютерних технологій в бухгалтерському обліку

2015 р. – участь у Міжнародній студентській Олімпіаді в сфері інформаційних технологій «IT- Universe» (конкурс «Використання 1С:Бухгалтерії» – Україна). Регіональний і національний фінал.

Східний регіон Міжнародної студентської Олімпіади: І місце – Іванченко Андрій, ІІ – Будко Анастасія, ІІІ – Ярцова Ольга, ІV- Харлам Наталія

2017 р. – участь у Міжнародній студентській Олімпіаді в сфері інформаційних технологій «IT- Universe» (конкурс «Використання 1С:Бухгалтерії» – Україна).

Регіональний етап. Східний регіон Міжнародної студентської Олімпіади І місце – Білоконь Діана, ІІ – Бур’ян Наталія, ІІІ – Великанов Владислав, ІV- Сахненко Дар’я.

Національний фінал – Білоконь Діана, Бур’ян Наталія.

2018 р. –участь у Національному фіналі конкурсу «Використання автоматизованих систем обліку» Міжнародної студентської Олімпіади в сфері інформаційних технологій «IT-Universe». Герасимчук Аліна – 4 місце, Майборода Анжела – 5 місце.

2019 р. – участь у Національному фіналі конкурсу «Використання автоматизованих систем обліку» Міжнародної студентської Олімпіади в сфері інформаційних технологій «IT-Universe». Чуйко Вікторія – 2 місце, Цимбал Владислава – 4 місце, Неженець Влада – 5 місце, Шабалдас Олексій – 12 місце.

2020 р. – участь у Національному фіналі конкурсу «Використання автоматизованих систем обліку» Міжнародної студентської Олімпіади в сфері інформаційних технологій «IT-Universe». Покутня Анна – 4 місце, Черних Діана -5 місце, Шевчун Олександра – 8 місце.

2021 р. – участь у Національному фіналі конкурсу «Використання автоматизованих систем обліку» Міжнародної студентської Олімпіади в сфері інформаційних технологій «IT-Universe». М’якушенко Дар’я – 1 місце.