ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Радчук Олена Іванівна

Викладач облікових дисциплінПрацює в коледжі з 2023 року.

У 1997 році закінчила Сумський СГІ, здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» і отримала кваліфікацію економіста – бухгалтера, почала працювати викладачем кафедри бухгалтерського обліку і аудиту в Сумському ДАУ.

У 1998 році закінчила Сумський ДАУ за спеціальністю «Аграрний менеджмент» і отримала кваліфікацію магістра з аграрного менеджменту.

З 1999 по 2009 рік працювала помічником аудитора в Аудиторській фірмі «Фінанси – Аудит – Приватизація».

Викладає наступні дисципліни:

– фінансовий облік

– податкова система

– бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках

Під час викладання дисциплін викладач широко використовує інформаційно-комунікаційні технології, різноманітні форми, методи й прийоми організації навчального процесу.

Є класним керівником академічної групи.

Проведення відкритих заходів:

Відкрита виховна година на тему: Герої рідного краю

Відкрита виховна година на тему: Академічна доброчесність: вимоги сумління чи законодавства?

Опубліковані наступні наукові матеріали:

  1. Радчук О.І. Контроль в управлінні підприємством // Матеріали наукової конференції Сумського НАУ (9-13 листопада 2009 р.).
  2. Радчук О.І. Вплив ринкових відносин на організаційно – правову форму господарювання // „Розвиток наукових досліджень ”2009”: Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 23-25 листопада 2009 р.: – Полтава: Вид-во „ІнтерГрафіка”, 2009. – Т.  14. – 174 с. (с. 150 – 153)
  3. Радчук О.І. Різновиди аудиту // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-29 квітня 2010 р.) – В 3 т./Т.І. – Суми, 2010. – 462 с. (с.238)
  4. Радчук О.І. Контроль власника: виробнича потреба чи необхідність? // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-29 квітня 2009 р.) . – В 3 т./Т.ІІ. – Суми: Видавництво «Довкілля», 2009. – с. 101 – 102.
  5. Калюжна Є., Радчук О. Облік витрат допоміжних виробництв (c. 70-72) // Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса : ОНЕУ, 2023. 305 с.
  6. Радчук О. Облік розрахунків з постачальникамии і підрядниками (с. 125-126) // Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса : ОНЕУ, 2023. 305 с.
  7. Радчук О.І. Чому я обираю професію бухгалтера (с. 49 – 52) // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Освіта в умовах трансформації суспільства» / укл. О. А. Єфременко.– Суми: ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ», 2023. – 118 с.

В рамках програми міжнародної академічної мобільності (листопад 2023 р.) разом з іншими викладачами коледжу приймала участь в програмі міжнародного проєкту Європейського союзу ДААД ЕРАЗМУС+ Університету прикладних наук Вайнштефан-Тріздорф (Німеччина).