ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Рубан Ольга Вячеславівна

Викладач гуманітарних дисциплін, викладач-методист, кандидат філософських наукОсвіта, підвищення кваліфікації та самоосвіта:

В 1997 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка історичний факультет і отримала спеціальність за дипломом – вчитель історії України, всесвітньої історії, практичний психолог.