ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Сидоренкова Алла Леонідівна

Викладач Фізики і астрономіїПрацює у коледжі з 2022 року.

Освіта

У 2018 році закінчила Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка, факультет природничої і фізико-математичної освіти, диплом магістра. Професійна кваліфікація — викладач фізики, вчитель інформатики.

У 2017 році закінчила Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка, факультет природничої і фізико-математичної освіти, диплом бакалавра. Професійна кваліфікація — вчитель фізики.
У 2007 році закінчила Глухівський коледж Сумського НАУ, напрям підготовки «Економіка і підприємство», спеціалізація «Фінанси», диплом молодшого спеціаліста.
У 2006 році пройшла комп’ютерні курси і отримала посвідчення оператора ПЕОМ 3-го розряду.
Досягнення:
У 2023 році учасник V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Освіта в умовах трансформації суспільства”, м. Суми.
У 2016 році учасник I міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження астрофізика Й.С. Шкловського, м. Глухів.
У 2015 році брала участь у III міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні питання сучасної педагогіки”, м. Ужгород.

Публікації:

1. Сидоренкова А.Л. Освіта в умовах трансформації суспільства. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція. : Матеріали V Всеукр. науково-практ. Інтернет-конф., м. Суми, 16 трав. 2023 р. Суми, 2023. С. 52–54.

2.Крот А.Л.  Організація та методика проведення навчальних занять з методики навчання фізики із використанням хмарних технологій. Альманах “QN” : Всеукр. зб. наук. пр. студентів, м. Глухів, Глухів 2018. С. 135–140.

3.Крот А. Л.,Володько А.А. Застосування хмарних технологій у процесі вивчення шкільного курсу фізики. Альманах “QN” : Всеукр. зб. наук. пр. студентів, м. Глухів. Глухів, 2017. С. 194–198.
4. Крот А. Л., Рева О.П. Внесок вчених-фізиків Сумщини в науку. Альманах “QN” : Всеукр. зб. наук. пр. студентів, м. Глухів. Глухів, 2017. С. 198–203.

4.Крот А. Л., Кухарчук Р.П. Застосування хмарних технологій у процесі вивчення фізики та астрономії. Проблеми сучасної астрономії та методики її викладання : матеріали I Міжнарож. науковр-практ. конф. присвяч. 100-річчю від дня народж. астрофізика Йосипа Самаїлов. Шклов., м. Глухів, 6 жовт. 2016 р. Глухів, 2016. С. 48–50.

5.Крот А. Л., Біліченко П.Г. Роль М.А.Терещенка у реформуванні жіночої гімназійної освіти на Глухівщині у кінці XIX – на початку XX ст. Актуальні питання сучасної педагогіки : матеріали III Міжнарож. науковр-практ. конф., м. Ужгород, 11 груд. 2015 р. Херсон, 2015. С. 17–20.

Викладає у коледжі дисципліну “Фізика і астрономія”.
Під час викладання дисципліни викладач використовує інтерактивні методи навчання (віртуальні симуляції та лабораторії, графіка та візуалізація, інтерактивні дошки). Використання цих методів покращує розуміння та запам’ятовування фізичних концепцій, а також робить процес навчання більш цікавим та захоплюючим для студентів.