ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Трипольська Яна Олександрівна

Викладач хімії, біології, екології


Працює у ВСП «Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» з 2003 року.

Має вищу кваліфікаційну категорію.

В 2002 році закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології.

   Викладає наступні дисципліни:

   Хімія

   Біологія

   Екологія

Підвищення кваліфікації, стажування, курси:

2006 р. – підвищення кваліфікації у Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти за спеціальністю викладач біології та хімії. Свідоцтво серія СПК № 013188.

2011 р. – підвищення кваліфікації у Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти за спеціальністю викладач біології та хімії. Свідоцтво серія НВВ № 01820.

2016 р. – підвищення кваліфікації у Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти за спеціальністю викладач біології та хімії, екології. Свідоцтво серія НВВ № 030419.

2017 р. – підвищення кваліфікації у Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти за спеціальністю викладач біології та хімії, безпеки життєдіяльності. Свідоцтво серія ПК 02139771 3313-17.

2020 р. – вебінар на базі ТОВ «Всеосвіта» «Використання елементів ТВВЗ – педагогіки на уроках біології». Сертифікат OS559594 від 31.03.2020 р. (2 години)

2020 р. – семінар на базі Сумського державного університету «Організація дистанційного навчання в закладах освіти з використанням навчальної платформи Moodle». Сертифікат від 05.05.2020 р. (2 години)

2020 р. – підвищення кваліфікації на базі КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» за спеціальністю викладач біології та хімії, екології, природознавства з 18 по 29 травня 2020 р. Свідоцтво серія ПК 02139771 16311-20. (156 годин).

2020 р. – Всеукраїнський науково-практичний онлайн-семінар на базі ТОВ «Всеосвіта» «STEM-освіта: ресурси та перспективи розвитку в 2020-2021 навчальному році». Сертифікат YT867876 від 25.08.2020 р. (4 години)

2020 р. – курси підвищення кваліфікації на базі КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» за темою «Компетентнісно орієнтована освіта як інструмент формування конкурентноспроможного випускника закладу освіти» з 28 по 30 вересня 2020 р. Сертифікат № ПК 02139771 12131-20. (30 годин)

2020 р. – семінар на базі ГО «Міцна громада» «Цифрова грамотність освітян». Сертифікат від 20.10.2020 р. (22 години).

2021 р. – курси «Інклюзія та дистанційне навчання» Громадської організації «Соціальна перспектива» за підтримки Міністерства соціальної політики та Фонду соціального захисту інвалідів України (18.01.2021-20.01.2021). Сертифікат № SRKPSI-CE000388 від 21.01.2021 (30 годин).

2021 р. – вебінар на базі ТОВ «Всеосвіта» «Онлайн-олімпіада як альтернатива для перевірки отриманих знань». Сертифікат YU529149 від 16.03.2021 р. (2 години)

2021 р. – курс на базі Платформи масових відкритих онлайн-курсів Prometheus «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» Сертифікат виданий 24.04.2021 (80 год.)

2022 р. – курси підвищення кваліфікації на базі КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» за темою «Наскрізні компетентності ХХІ ст.: інноваційність, комунікативність, взаємодія» з 24 по 26 січня 2022 р. Сертифікат № ПК 02139771 25023-22. (30 годин)

2022 р. – вебінар на базі КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Роменської міської ради Сумської області «Застосування генераторів кросвордів, ребусів, QR-кодів в освітньому процесі». Сертифікат ОЛ20220223224 від 23.02.2022 р. (3 години)

2022 р. – IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція на базі ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку». Сертифікат від 25.05.2022 р. (6 годин)

Участь у Виставці передового педагогічного досвіду

2005 рік – Кодопосібники з тем: «Водорості», «Біологічно важливі речовини», «Структурна складність і впорядкованість організмів»;

2006 рік – Кодопосібники з тем: «Розмноження і індивідуальний розвиток організмів», «Основи екології». Матеріали до відеофільмів: «Харчування і здоров’я», «Опорно-рухова система»

2007 рік – Збірка сценаріїв заходів з екологічного виховання. Розробки виховних годин з тем «Рідна мати моя», «Великдень»;

2008 рік – Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з теми: «Розв’язування задач з генетики та молекулярної біології»

2009 рік – Методична розробка з дисципліни «Хімія» на тему «Алгоритми розв’язування розрахункових задач з хімії» .

2010 рік – Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Екологія»

2010 рік – Збірка сценаріїв заходів з позааудиторної роботи з хімії та географії

2011 рік – Робочий зошит для лабораторних і практичних занять з дисципліни «Хімія»

2014 рік – Різнорівневі тестові завдання з Екології

2015 рік – Зошит для практичних і лабораторних робіт із загальної біології.

2016 рік – Збірка сценаріїв з поза аудиторної роботи з екології, хімії та географії

2017 рік – Методична розробка з дисципліни «Екологія» на тему «Природно-заповідний фонд Сумщини».

2018 рік – Методична розробка «Застосування проектної технології при викладанні предметів загальноосвітніх дисциплін»

2019 рік – Виховний проєкт «Почни змінювати довкілля з себе»

2020 рік – Збірник виховних заходів

Відкриті заходи:

2007 рік – виховний захід «На крилах поезії» (знайомство з творчістю письменника Сумщини Щербини В.К.)

2008 рік – виховна година «Державна символіка України»;

2009 рік – конкурс «Уміла господиня»

2010 рік – виховна година «Голодомор на Сумщині»

2011 рік – заняття на тему: «Ділення прокаріотичних клітин. Хромосоми. Каріотип. Клітинний цикл еукаріотичних клітин»

2013 рік – заняття на тему «Лужні і лужно-земельні метали: фізичні та хімічні властивості, їх біологічна роль»

2014 рік – виховна година “Символи твої, Батьківщино”

2015 рік – виховна година. присвячена Дню Перемоги

2016 рік – відкрите заняття на тему: «Малі органічні молекули: амінокислоти, їх будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів. Біополімери: білки, їх будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів».

2017 рік – конкурс «Чудова сімка»

2018 рік – проект «Краса і біль Сумщини»

2018 рік – виховний захід (реалізація проекту) «Почни змінювати довкілля з себе»

2019 рік – інтелектуальна гра «Чудова сімка».

2020 рік – виставка «Сміття – друге життя»

2021 рік – виховний захід до Дня пам’яті і примирення «Йде травень крізь хвилини, дні і роки, несе нащадкам спогади свої»

Участь у конференціях, методичних об’єднаннях

  • Виступ для учасників педагогічної практики викладачів біології, хімії, екології ВНЗ І-ІІ р.а. та ПТНЗ Сумської області (2016 рік)
  • Участь І Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференція до 115 річниці навчального закладу на тему «Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів» (2019 рік)
  • Участь у конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» (2020 рік)
  • Участь у конференції «Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільства» (2021 рік)
  • Участь у ІІІ щорічному Всеукраїнському онлайн-конгресі для майбутніх менеджерів зеленої економіки. Організовано асоціацією професіоналів довкілля «ПАЕУ» спільно з Офісом сталих рішень. (2022 рік)

Публікації

1. Трипольська Я.О. Екологічне виховання – становлення екологічної культури особистості / Я.О.Трипольська, С.В.Костян // Педагогічна трибуна.- 2016.- №1-2 (січень-лютий).- С.23-25

2. Трипольська Я.О. Нові підходи до виконання безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах І-ІІ р. а. // Матеріали І Всеукраїнської науково-методичної конференції «Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика» – Суми, 2017.

3. Трипольська Я.О. Формування загальних компетенцій шляхом впровадження методу проектів при викладанні дисциплін природничого циклу // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів”. – Суми: Коледж СНАУ, 12-15 березня 2019.- С. 9-15 URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2019/04-06/zb_tezy_2019.pdf

4. Трипольська Я.О. Дистанційне навчання з біології у закладах фахової передвищої освіти // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз”/ укл. О.А.Єфременко .- Суми : Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С. 61-68.

5. Єфременко О.А., Трипольська Я.О. Трансформація освіти в контексті діджиталізації Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільства» / укл. О. А. Єфременко.– Суми: ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ», 2021. – С. 52-54

6. Трипольська Я.О. Сучасні навчальні ресурси та цифрові технології при викладанні дисциплін природничого циклу / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» / укл. О. А. Єфременко.– Суми: ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ», 2022. – 133 с.

7. Трипольська Я.О. Оцінка якості води у природних джерелах м. Суми // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченої Міжнародному дню студента – (14-18 листопада 2022 р.). – Суми, 2022. – С. 31.