1. Бісік С.Г. Організація самостійної роботи при вивченні правових дисциплін у коледжі // Освіта. Технікуми, Коледжі, 1, 2 (42), 2017 р.
 2. Боговіс Є.В. Наукова стаття «Історико-правовий аспект становлення інституту державної служби України», подано до фахового журналу «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» № 43 2017 р.
 3. Боговіс Є.В. «Правова сутність інституту державної служби України». ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання правових наук в сучасних умовах» 27 лютого 2017 року, м. Черкаси.
 4. Боговіс Є.В. Наукова теза доповідей «Історико-правові етапи становлення та розвитку інституту державної служби України в системі державного управління України», подана для участі у міжнародній науково-практичній конференції «РЕФОРМАЦІЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ЕВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ» 18 – 19 травня 2017 року, м. Суми.
 5. Гриценко В.Л. Економічне моделювання ринку меду / В.Л. Гриценко // Економіка АПК. – 2017.–№4 – С. 97-106.
 6. Гриценко В.Л. Експертне оцінювання впливу факторів на розвиток ринку продукції бджільництва / В.Л. Гриценко // Вісник УжНУ. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство».–2017–№ 12.– С. 81-87.
 7. Гриценко В.Л. Щодо споживання меду в Україні / В.Л. Гриценко // Проблеми та перспективи розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали доповідей Міжнародної науково- практичної конференції (м. Запоріжжя, 21 квітня 2017 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет. – 2017. – С. 23-26.
 8. Гриценко В.Л. Оцінка вкладу медоносних бджіл в економіку країни / В.Л. Гриценко // Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 12-13 травня 2017 р.). – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2017. –С. 48-51.
 9. Гриценко В.Л. Формування інституційного середовища як передумова зниження рівня трансакційних витрат ведення бізнесу на ринку меду друк. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2017. № 1. С. 121 – 130.
 10. Liubov Mykhailova, Viktoria Hrtsenko Assessment the value of apiculture in space-time measurement for sustainable agricultural development// Modelling of the mechanisms to restore the national economy: Collective monograph/ [Edited by: Olexandr Vlasiuk, Olga llyash, Magdalena Osinska, Wieslaw Olszewski, Svitlana Hrynkevych]. – Vol. 3. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2017. – p. 12 – 35.
 11. Михайловська Є.В. Стаття Тема: «Історико-правовий аспект становлення інституту державної служби України, опублікована у фаховому журналі «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» № 43 за 2017 р., який включено до міжнародної наукометричної бази Index Cjhtrnicus IInternational (Республіка Польща).
 12. Михайловська Є.В. Стаття. Теми: «Правові засади функціонування державної служби та діяльності державних службовців в системі державного управління», опублікована у фаховому журналі «Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» № 4 за 2017 р., який включено до міжнародної наукометричної бази Sndex Cjhtrnicus Snternational (Республіка Польща).
 13. Михайловська Є.В. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання правових наук в сучасних умовах» 27 лютого 2017 року, м. Черкаси. Тема: «правова сутність інституту державної служби України».
 14. Михайловська Є.В. Міжнародна науково-практична конференція «РЕФОРМАЦІЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ» 18 – 19 травня 2017 року, м. Суми. Тема: «Історико-правові етапи становлення та розвитку інституту державної служби України в системі державного управління України.
 15. Михалко К.В. «Проблеми та перспективи обліку зернової продукції в Україні» Наука та інновації/ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 29 – 30 листопада 2017 р. – Т. 2. – Київ: Науково-видавничий центр «Дабораторія думки», 2017. – 44 с.
 16. Роговенко О.В. Місцеві вибори: новели законодавства /Роговенко О.В. //Актуальні питання вітчизняної юридичної науки/ 2017: збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції / кол. авт. – Суми, 2017 рік.
 17. Скопова О.С. Механізм кредитування малого та середнього бізнеcу в Україні / О.С. Скопова // International Scientific Conference “Innovative Economy: Conference Proceedings, Kielce, Poland: Baltija Publishing.– 2017.– P.149-151.
 18. Скопова О.С. Формування екологічних фондів із залученням венчурного фінансування// Приазовський економічний вісник, Запоріжжя, № 4(04) 2017 р. – стор. 94 – 100.
 19. Товчигречка Л.В. ІV міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний вимір змін», квітень 2017 рік.
 20. Трипольська Я.О. Нові підходи до виконання безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах І-ІІ р. а. матеріали І Всеукраїнської науково-методичної конференції, 28.02.2017.
 21. Ликов В.В. Місце і роль позааудиторної фізкультурно-оздоровчої роботи в системі діяльності ВНЗ І-ІІ р. а.» «Педагогічна трибуна» Суми 2017 рік.
 22. Шуляк І.В. Методи контролю знань студентів // матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка» / укл. Є.В. Кононець, В.О. Банюк. – Полтава: АКУППДАА, 2017 – 310 с.
 23. Шумкова В.І. Використання системи самострахуванн для забезпечення економічної безпеки сільськогосподарськи підприємств/ В.І. Шумкова // Науковий вісник УжНАУ. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство».–2017–№ 12.– С.182-186.
 24. Шумкова В.І. Віддалений банкінг – зручність для клієнтів/ В.І. Шумкова// Технології ХХІ століття: Збірник тезисів за матеріалами 23-ї міжнародної наукової конференції (11 – 16 вересня 2017 р.) Ч.2. – Суми: СНАУ, 2017. – с. 116 – 118.
 25. Шумкова В.І. Основні аспекти податкової безпеки аграрних підприємств/ В.І. Шумкова// Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Економічні перспективи підприємства в Україні» (26 – 27 жовтня 2017 року, м. Ірпінь, Університет державної фіскальної служби України): – у 2 ч. Ч. 1. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2017. – с. 229 – 233.