ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Публікації викладачів Коледжу СНАУ за 2018 рік

 1. Гриценко В.Л. Аналіз ринку меду в Сумській області/ В.Л. Гриценко// Ринкова адаптація та економічна безпека сільськогосподарських підприємств: монографія/ за наук. ред. Жмайлова В.М., Данька Ю.І., Шумкової О.В.// – Суми, «Сумський національний аграрний університет», 2018. – С. 235 – 251.
 2. Михайловська Є.В. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми запобігання корупції в органах публічної влади в Україні в умовах євроінтеграції» 10 – 11 квітня 2018 року, м. Запоріжжя. Тема: «Корупційні ризики, які негативно впливають на діяльність державних службовців у системі державного управління».
 3. Михайловська Є.В. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання юриспруденції теоретичний та практичний виміри» 25 – 26 квітня 2018 року в м. Суми. Теми: «Державні службовці, як учасники відносин у сфері господарювання».
 4. Михайловська Є.В. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ» 18 – 19 травня 2018 року, м. Суми. Тема «Цивільно-правова відповідальність, як складовий елемент правового статусу державного службовця в системі державного управління».
 5. Михайловська Є.В. Стаття англійською мовою у співтоваристві з науковим керівником. Тема: «Official career in the state administration system in the conditions of the state service reform in accordance with the European Union request/Службова кар’єра в системі державного управління в умовах реформування державної служби відповідно до вимог Європейського Союзу» подано для публікації до журналу «Legea si Viata» № 7 за 2018 рік.
 6. Неженець О.П. Агропромислова інтеграція як одна з передумов ефективного розвитку підприємств буряковоцукрового підкомплексу// Ринкова адаптація та економічна безпека сільськогосподарських підприємст: монографія/ за наук. ред. Жмайлова В.М., Данька Ю.І., Шумкової О.В.// – Суми, «Сумський національний агарний університет», 2018, С. 268 – 283.
 7. Рубан О.В. Теоретичне підґрунтя формування світоглядних основ у філософській літературі з гендерно-рольової тематики: паритетний підхід// Науковий вісник. Національно-педагогічного університету ім. М. Драгоманова: Випуск 131 (№ 4) Київ «Гілея», 2018 р. С. 299 – 304.
 8. Рубан О.В. Стать та гендер в майбутньому: від бінарності до баготомірності? Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «майбутнє людини та людства». Кафедри філософської антропології НПУ ім. М. Драгоманова. Київ, 2018 р.
 9. Скопова О.С. Екологічні податки в країнах Євросоюзу/ О.С. Скопова// матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 17 березня 2018 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2018. – 104 с. – с. 79 – 82.
 10. Скопова О.С. Екологічне страхування/ О.С. Скопова// Збірник тез доповідей Всеукраїнської інтернет-конференції 9 – 11 травня 2018 р./ за ред. І.О. Мельник та ін. – Миколаїв, 2018. – с. 39 – 42.
 11. Скопова О.С. Страхові ризики присутні в аграрній сфері Сумської області// Ринкова адаптація та економічна безпека сільськогосподарських підприємств: монографія/ за наук. ред. Жмайлова В.М., Данька Ю.І., Шумкової О.В.// – Суми, «Сумський національний аграрний університет», 2018, С. 268 – 283.
 12. Шумкова В.І. Ринок сільськогосподарського страхування країн ЄС: перспективи та можливості/ В.І. Шумкова// Ринкова адаптація та економічна безпека сільськогосподарських підприємств: монографія/ за наук. ред. Жмайлова В.М., Данька Ю.І., Шумкової О.В.// – Суми, «Сумський національний аграрний університет», 2018, С. 372 – 391.
 13. Шумкова В.І. Особливості ризик-менеджменту у сільському господарстві/ В.І. Шумкова, О.В. Шумкова// Ринкова адаптація та економічна безпека сільськогосподарських підприємств: монографія/ за наук. ред. Жмайлова В.М., Данька Ю.І., Шумкової О.В.// – Суми, «Сумський національний аграрний університет», 2018, С. 297 – 315.
 14. Шумкова В.І. Ринок сільськогосподарського страхування України: проблеми та перспективи розвитку/ В.І. Шумкова, В.М. Жмайлов// Ринкова адаптація та економічна безпека сільськогосподарських підприємств: монографія/ за наук. ред. Жмайлова В.М., Данька Ю.І., Шумкової О.В.// – Суми , «Сумський національний аграрний університет», 2018, С. 345 – 372.
 15. Шумкова В.І. Теоретико-методичні основи забезпечення економічної безпеки аграрних підприємств: монографія/ Шумкова В.І.// – Суми, Сумський національний аграрний університет», 2018. – 150 с.