ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Публікації викладачів Коледжу СНАУ за 2019 рік

 1. Бісік С.Г., Березовська В.О. Міні-проекти на заняттях з трудового права [Текст] : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів”. –  Суми: Коледж СНАУ, 12-15 березня 2019.- С.
 2. Гриценко В.Л. Стан функціонування ринку продукції бджільництва в умовах реалізації інтеграційних намірів Україна-ЄС [Текст]/ Вікторія Гриценко // Національний менеджмент в умовах інтеграційних та глобалізаційних викликів: монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. Л.І. Михайлової. – Суми: ФОП Литовченко Є.Б., 2019. – С. 50-71
 3. Гриценко В.Л. Роль громадських організацій у сталому розвитку об’єднаних територіальних громад [Текст] / Вікторія Гриценко // Глобальні виклики для сільського господарства та харчової промисловості: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019 р.). – К.: НУБіП України, 2019. – С. 44-47. URL: https://nubip.edu.ua/node/65859
 4. Гриценко В.Л. Проблеми створення освітніх програм закладами освіти [Текст] / Вікторія Гриценко // Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів. Матеріали всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. Коледж СНАУ. 12-15 березня 2019 року, С. 77-79. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2019/04-06/zb_tezy_2019.pdf
 5. Чортенко А.М. Реалізація мікропроекту «Мій рід – моє коріння», як спосіб формування загальних та фахових компетентностей студентів (з досвіду роботи викладачів Коледжу Сумського НАУ) [Текст]/ Андрій Чортенко // : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів”. –  Суми: Коледж СНАУ, 12-15 березня 2019.- С.
 6. Чирва Н.І. Адаптивне навчання студентів на заняттях з фізики  [Текст] / Наталія Чирва //: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів”. –  Суми: Коледж СНАУ, 12-15 березня 2019.- С.
 7. Рубан О. В. Вплив ґендерної освіти на буття сучасної людини: рольовий аспект. [Текст] /Ольга Рубан // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія. – Одеса: ПП «Політехніка», 2019. № 16. С. 64–68.
 8. Рубан О. В. Актуалізація ґендерно-рольового питання у бутті людини. [Текст] /Ольга Рубан //ΛΌГОΣ. Мистецтво наукової думки.- Вінниця : ГО «Європейська наукова платформа», 2019. № 5. С. 105–107.
 9. Рубан О.В., Марченко А.А., Квітка В.А. МІНІ-ПРОЕКТИ НА ЗАНЯТТЯХ З СОЦІОЛОГІЇ: ШУКАЄМО, АНАЛІЗУЄМО, РОБИМО ВИСНОВКИ – ВЧИМОСЯ [Текст]/ Ольга Рубан., Марченко А.А., Квітка В.А. // : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів”. –  Суми: Коледж СНАУ, 12-15 березня 2019.- С.121-125
 10. Рубан О.В. Трансформація гендерних ролей в бутті сучасної людини [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури / Ольга В’ячеславівна Рубан. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2019. – 20 с.
 11. Рубан О.В. Трансформація гендерних ролей в бутті сучасної людини [Текст] : дис. … канд. філос. наук. : 09.00.04 / Ольга В’ячеславівна Рубан. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2019. – 235 с.
 12. Рубан Ольга ВІД ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ДО ГЕНДЕРНОГО ПАРТНЕРСТВА: ШЛЯХ ПАРИТЕТУ[Текст]/ Рубан Ольга // Людина. Екзистенція. Культура. Підхід філософської антропології як метаантропології: збірник наукових праць / За редакцією Н. Хамітова і С. Крилової. – К.: КНТ, 2020. C.107-110
 13. Лук’яненко Л.М. Проектна діяльність студентів на заняттях з української мови [Текст]/ Людмила Лук’яненко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів”. –  Суми: Коледж СНАУ, 12-15 березня 2019.- С.105-110.
 14. Shumkova O., Shumkova V. Usage of matrix methods for developing the strategy of agricultural enterprise [Текст]/O. Shumkova, V. Shumkova// Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2: Monograph. Edited by Nataliia Marynenko, Pradeep Kumar, Iryna Kramar. – Nysa: Publishing Office University of Applied Sciences in Nysa – 2019 – pp. 437-446
 15. Shumkova Viktoriia, Shumkova Olena Marketing management of investment and innovation activity of agricultural enterprises [Текст]/ Olena Shumkova, Viktoriia Shumkova // European journal of economics and management – 2019. Volume 5. – p.р. 141-147
 16. Шумкова В., Шумкова, О. Управління асортиментною політикою аграрного підприємства [Текст] /В. Шумкова, О. Шумкова// Соціально-економічні проблеми і держава. – 2019. – Вип. 2 (21). – С. 40-48.
 17. Шумкова В.І. Сутність та особливості проведення маркетингових досліджень на ринку банківських послуг [Текст] /В. І. Шумкова// Технології ХХІ сторіччя: Збірник тез за матеріалами 25-ої міжнародної науково-практичної конференції (15-20 вересня 2019 р.). Ч.2. – 2019. – С.35-37.
 18. Єфременко О.А. Формування загальних та фахових компетентностей студентів на заняттях математики з використанням мікропроектів [Текст]/ Оксана Єфременко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів”. –  Суми: Коледж СНАУ, 12-15 березня 2019. – С. 6-9 URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2019/04-06/zb_tezy_2019.pdf
 19. Єфременко О.А., Трипольська Я.О., Костян С.В., Носаль О.М. Застосування проектної технології при викладанні загальноосвітніх дисциплін [Текст]/ Єфременко О.А., Трипольська Я.О., Костян С.В., Носаль О.М. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів”. –  Суми: Коледж СНАУ, 12-15 березня 2019.- С. 50-68 URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2019/04-06/zb_tezy_2019.pdf
 20. Трипольська Я.О. Формування загальних компетенцій шляхом впровадження методу проектів при викладанні дисциплін природничого циклу [Текст]/ Яна Трипольська // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів”. –  Суми: Коледж СНАУ, 12-15 березня 2019.- С. 9-15 URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2019/04-06/zb_tezy_2019.pdf
 21. Носаль О.М. Використання методу мікропроектів як засобу активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях із “Захисту Вітчизни” [Текст]/ Олена Носаль // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів”. –  Суми: Коледж СНАУ, 12-15 березня 2019. – С. 15-18 URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2019/04-06/zb_tezy_2019.pdf
 22. Костян С.В. Формування загальних компетенцій шляхом мікропроектів при викладанні природничих дисциплін [Текст]/ Світлана Костян // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів”. –  Суми: Коледж СНАУ, 12-15 березня 2019.- С. 18-25 URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2019/04-06/zb_tezy_2019.pdf
 23. Вернидуб Г.О. Використання методів проекту на заняттях з інформатики [Текст]/ Галина Вернидуб // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів”. –  Суми: Коледж СНАУ, 12-15 березня 2019.- С. 6-9 URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2019/04-06/zb_tezy_2019.pdf
 24. Вернидуб Г.О., Дегтярьова Н.В. Про актуальність ресурсів та дистанційних курсів для самоосвіти фахівців [Тези] /Г.О.Вернидуб, Н.В.Дегтярьова // Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної
  конференції  (26-27 квітня 2019 р.). Ч.ІІ. – Львів 2019. – С.89-92.
 25. Юрченко Я.О. Квест, як метод активного навчання в процесі вивчення дисципліни “Кримінальний процес” [Текст]/ Яна Юрченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів”. –  Суми: Коледж СНАУ, 12-15 березня 2019.- С. 88-91 URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2019/04-06/zb_tezy_2019.pdf
 26. Скопова О.С. Фінансовий механізм відтворення природних ресурсів [Текст] / Олена Скопова// Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (17-20 квітня 2019 р.) Том І., с. 56.
 27. Скопова О.С. Зміни в екологічному оподаткуванні [Текст] /Олена Скопова// Problems and achievements of modern science : coll. Of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf., Cork. May 6, 2019. Cork: NGO «European Scientific Platform», 2019. V. 2. p. 75-77.
 28. Скопова О.С. Екологічні платежі як основне джерело фінансового забезпечення відтворення природних ресурсів [Текст]  / Олена Скопова // Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції: тези доповідей Всеукраїнської інтернет-конференції 15-17 травня 2019 р. / за ред. І.О. Мельник та ін. – Миколаїв, 2019. –с. 407-410
 29. Скопова О.С. Функції екологічних платежів та оцінка їх ефективності на макро та мікро рівні[Текст]  / Олена Скопова   // «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», Херсон, № Випуск 3 (52)/2019 р. – стор. 110-114
 30. Роговенко О.В. Аналіз міжнародних правових стандартів та національного законодавства у сфері забезпечення конституційного статусу переміщених осіб [Текст]  / Ольга Роговенко  // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип.82/ редкол.: В.В. Завальнюк (гол. ред.) та ін. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – с. 182 – 187
 31. Роговенко О.В. Проблеми доступу до правосуддя внутрішньо переміщених осіб [Текст]  / Ольга Роговенко // Особливості розвитку законодавства України у контексті євроінтеграційних процесів: Міжнародна науково – практична конференція, м. Харьків, 31 травня – 1 червня 2019 р. – У 2-х частинах. – Х.: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2019. – Ч.І. –с.45 – 48
 32. Роговенко О.В. Теоретико-правові аспекти внутрішньої міграції [Текст]  / Ольга Роговенко// Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст.: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24-25 січня 2020 року / За заг. редакцією Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ. 2020
 33. Бутенко Л.Г. Забуті імена: Іван Литвиненко – полковник армії УНР  [Текст] / Лариса Бутенко // Сумщина від давнини до сьогодення: проблеми ідентичності, ментальності, самосвідомості. Матеріали обласного круглого столу з нагоди відзначення 80-річчя утворення Сумської області (30.01.2019). –Суми. ̶ 2019. ̶  С. 27-29.
 34. Бутенко Л.Г. Використання проектних технологій при формуванні ключових компетентностей студентів [Текст] / Лариса Бутенко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет- конференції «Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів». ̶ м. Суми, 12-15 березня 2019. ̶ С. 68-72. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2019/04-06/zb_tezy_2019.pdf
 35. Бутенко Л.Г., Шаповал І.Г. Дистанційне навчання як одна з форм неперервної освіти: виклики сучасності  [Текст] / Лариса Бутенко, Ірина Шаповал // Професійний розвиток педагогів в системі післядипломної педагогічної освіти. Матеріали обласного круглого столу з нагоди 80-річчя Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (30 жовтня 2019 року). – Суми. ̶ 2019. ̶  С. 17-20.
 36. Лук’яненко Л.М. Збірник Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Формування загальних та фінансових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів»/ 12 – 15 березня 2019 року. Рубрика: Секція філологічні науки «Проектна діяльність студентів на заняттях з української мови»// Суми, Коледж Сумського НАУ, С. 102.