ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Публікації викладачів ВСП “Сумський фаховий коледж СНАУ” за 2021 рік

 1. Бутенко Л.Г Краєзнавство Сумщини в контексті вивчення історії України: стан і виклики сучасності [Текст] / Лариса Бутенко// Краєзнавчі діалоги: Сумщина у сув’язі тисячоліть. Матеріали регіональної конференції (м. Суми 21 квітня 2021 року) / за заг. ред. С.В. Драновська.-Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2021 р. С. 27-31.
 2. Бутенко Л.Г. Цифрова трансформація освіти [Текст] // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільства. /укл. О.А. Єфременко. – Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2021. С.17-20
 3. С.І.Петренко, канд. пед. наук, доцент, доцент каф. Інф. Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка, Г.О.Вернидуб, викл. інф. ВСП “Сумський фаховий коледж СНАУ”, Інформаційно-освітнє середовище як засіб навчання [Ел. ресурс] //Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції “Features of the development of modern science in the pandemic’s era” Берлін, DEU Том 3. С. 22-25. Режим доступу: https://doi.org/10.36074/scientia-03.12.2021
 4. Гриценко В.Л. Можливості підвищення інтерактивності дистанційного навчання в Moodle [Ел. ресурс]// Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільства” (12-14 травня 2021 року). – Суми. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/ Дисципліна
 5. Єфременко О.А. Трансформація сучасної освіти в контексті діджиталізації [Текст] / Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції ” Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільства”/ укл. О.А. Єфременко. – Суми: ВСП “Сумський фаховий коледж СНАУ», 2021. С.74-78
 6. Лук’яненко Л.М. Застосування інноваційних методів навчання на заняттях української мови в умовах карантину. [Текст] Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільства” 12-14 травня 2021. /укл. О.А. Єфременко. – Суми, ВСП “Сумський фаховий коледж Сумського НАУ, 2021. С. 47-51
 7. Павленко, Б., Кіяшко, Ю. М., Левченко, В.В. (2021). Шляхи удосконалення механізмів протидії дискримінації та забезпечення гендерної рівності в секторі безпеки й оборони. [Текст] //Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(93), 166-175. Режим доступу: https://doi.org/10.33766/2524-0323.93.166-175
 8. Інтернет-ресурси та цифрові технології – потужні засоби впровадження інформаційного обміну між учасниками освітнього процесу [Текст] //Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільства” 12-14 травня 2021. /укл. О.А. Єфременко. – Суми, ВСП “Сумський фаховий коледж Сумського НАУ, 2021. С.32-37
 9. Майорова І. В. Необхідність формування компетентностей майбутніх юристів. [Текст] Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільства” 12-14 травня 2021. /укл. О.А. Єфременко.-_Суми: ВСП “Сумський фаховий коледж Сумського НАУ, 2021. С.67-71
 10. Роговенко О.В. Сучасні інформаційні сервіси у сфері світових міграційних процесів: правовий аспект [Текст] // Emerging Trends in Academic Research: Conference Proceedings of the 1st International Conference (indexed by Google Scholar), February 10-12, 2021. Dublin, Ireland, Primedia elaunch LLC, p. 197.
 11. Запара С.І., Роговенко О.В. Історико – правова ретроспектива світових міграційних процесів [Текст] // Приватне та публічне право, 2020, № 4. С.15 – 20.
 12. Рубан О.В., Калюжна Є.С. Студентоцентризм сьогодні – успішне майбутнє завтра. [Текст] 13-14.05.2021р. Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Університетська освіта і наука: традиції та інновації», UESTI-2021. – Харків: Видавництво ТОВ «Стильна типографія», 2021. С. 214-218
 13. Рубан О. В., Єременко А. Дистанційна освіта – думки учасників освітнього процесу [Текст]. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільства” 12-14 травня 2021./укл. О. Єфременко – Суми: ВСП “Сумський фаховий коледж Сумського НАУ», 2021. С.115-118
 14. Рубан.О.В Нові виклики – нові можливості, Міжнародний науково-педагогічний семінар “Розвиток системи освіти в аграрній науці: від теорії до практики”, матеріали Міжнародного науково-педагогічного семінару, педагогічних працівників, аспірантів, тудентів закладів фахової передвищої та вищої освіти на тему: « wój systemu edukacji w obszarze nauk rolniczych – od teorii do praktyki. Łomża, 04.11.2021. С.99-101
 15. Маландій В.В., Скопова О.С. Формування ринку “зелених облігацій” в Україні. [Текст] Modernization of today’s science: experience and trends: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), May 21, 2021. Singapore, Republic of Singapore: European Scientific Platform. p. 29-32.
 16. Співак А.О. Using mobile devices in teaching a foreign language [Текст] //Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільства” 12-14 травня 2021. /укл. О.А. Єфре-менко. – Суми: ВСП “Сумський фаховий коледж Сумського НАУ, 2021.С.11–113
 17. Трипольська Я.О., Єфременко О.А. Трансформація сучасної освіти в контексті діджиталізації [Текст] / ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільства”/ укл. О.А. Єфременко. – Суми: ВСП “Сумський фаховий коледж СНАУ», 2021. С.74-78
 18. Чирва Н.І. Педагогічні стратегії в епоху цифрових технологій [Текст] // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільства” 12-14 травня 2021. /укл. О.А. Єфре-менко.- Суми: ВСП “Сумський фаховий коледж Сумського НАУ, 2021. С.106-110
 19. Чортенко А.М. Сторінка у Facebook, як додатковий навчальний інструмент при викладанні історії (з досвіду викладача). [Текст] Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільства” 12-14 травня 2021. /укл. О.А. Єфременко.- Суми: ВСП “Сумський фаховий коледж Сумського НАУ, Суми, 2021. С.6-12
 20. Шабалдас Т.М. Основні аспекти методики викладання вищої математики студентам економічних спеціальностей закладів фахової передвищої освіти у період дистанційної форми навчання [Текст] // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільства” 12-14 травня 2021. /укл. О.А. Єфременко. – Суми: ВСП “Сумський фаховий коледж Сумського НАУ, 2021. С.82-89
 21. Шумкова О.В., Шумкова В.І. Використання маркетингових можливостей та сильних сторін підприємства для вдосконалення його маркетингової діяльності. [Текст] // Integration of business structures: competition and cooperation: V International scientific-practical conference (February 19-20, 2021. Tbilisi, Georgia). Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. p.85-88.
 22. Shumkova V., Shumkova O. Shock Advertising of Online Insurance Services: Features and Analysis. 38th IBIMA Conference. Conference proceedings (ISBN: 978-0-9998551-7-1) and (ISSN: 2767-9640)
 23. Юрченко Я.О. Особливості впровадження дистанційний технологій при підготовці майбутніх фахівців. [Текст] Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільства” 12-14 травня 2021/укл. О.А. Єфременко.- Суми: ВСП “Сумський фаховий коледж Сумського НАУ, 2021