ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Публікації викладачів ВСП “Сумський фаховий коледж СНАУ” за 2022 рік

1.Бабенко О. П. Інноваційна педагогічна діяльність у процесі професійної підготовки фахівців // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С. 112–116. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf
2.Бутенко Л. Г. Неформальна освіта: виклики та перспективи // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С. 112. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf
3.Бісік С. Г. Змішане навчання при вивченні правових дисциплін // Фахова передвища освіта. 2022. № 1-2. С. 98–100.
4.Бісік С. Г. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності та науково-дослідної роботи студентів в он-лайн режимі. // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С. 100–105. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf
5.Дегтярьова, Н. В., Гонтар О. С., Вернидуб Г. О. Ставлення до масових відкритих онлайн-курсів як форми неформальної освіти // Фізико-математична освіта. № 32 (6). С. 18–22. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-032-6-003
6.Дегтярьова Н. В., Гонтар О. С., Вернидуб Г. О. До питання зацікавленості сучасних фахівців у неформальній освіті // Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук : збірник тез наукових робіт учасників міжнарордної науково-практичної конференції. Київ, 2022. С. 10–13.
7.Вернидуб Г. О. Використання платформи Moodle в освітньому процесі. «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С. 32-35. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf
8.Єфременко О. А. Формування професійної компетентності майбутнього фахівця // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С. 93–97. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf
9.Костян С. В. Проблеми інклюзивної освіти // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С. 53–58. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf
10.Кравченко С. І. Інноваційні процеси в вищій школі України // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С. 35–39. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf
11.Лисянська Н. А. Ways to improve students’ motivation for studying english language // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С. 89–92. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf
12.Лукʼяненко Л. М. Методи підвищення мовної культури студентів у сучасному освітньому середовищі // Модернізація мовно-літературної освіти: досвід, проблеми, перспективи (21-22 лютого 2022 р.): матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конф.еренції Чернігів, 2022. С. 84–87.
13.Лук’яненко Л. М. Інтерактивні методи на заняттях української мови – забезпечення якісної підготовки сучасних фахівців // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С. 116-122. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf
14.Левченко В. В., Тимошенко О. О. Освітня безбар’єрність: існуючі проблеми та шляхи їх подолання // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С. 46–50. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf
15.Неженець О. П. Проблеми та перспективи розвитку інклюзивної освіти // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С. 63–67. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf
16.Носаль О. М. Батьки дітей з особливими освітніми потребами як рушії змін // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С.50–53. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf
17.Роговенко О. В. Цілі сталого розвитку та трудова міграція в Україні: соціально – правовий аспект // Приватне та публічне право. 2022. № 1. С. 56–62.
18.Роговенко О. В. Теорії міграції: соціально-трудовий аспект // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2021. № 54, том 1, С. 102–105.
19.Рубан О. В. Філософія освіти протягом життя // Київські філософські студії : Матеріали V Всеукраїнської науковоїконференції (м. Київ, 20 травня 2022 р.) : тези доповідей / за заг. ред. проф. Р.О. Додонова. – Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2022. С.283–285. URL: https://fshn.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/kaf_f/KFS-2022/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%A4%D0%A12022.pdf
20.Рубан О. В. Сучасна освіта в дії // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С.122–124. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf
21.Рубан О. В. Професійне самовизначення сьогодні – успішне майбутнє завтра / Гілея: науковий вісник. Спецвипуск «Молода наука-2022: соціально-педагогічні розвідки» : збірник матеріалів та доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної заочно-дистанційної конференції (м. Київ, 27 квітня 2022 р.). К. : Видавництво «Гілея». 2022. С. 17–19.
22.Скопова О. С. Організаційно-педагогічні умови формування професійних компетенцій майбутніх фахівців з фінансів, страхування та банківської справи // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С.97–99. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf
23.Сізон К. О. Гендерна рівність та дискримінація у сфері трудових відносин // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С.78–80. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf
24.Трипольська Я. О. Сучасні навчальні ресурси та цифрові технології при викладанні дисциплін природничого циклу // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С.22–27. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf
25.Чирва Н. І. Роль викладача в епоху цифрових технологій навчання // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С.27–31. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf
26.Роговенко О. В., Шабалдас Т. М. Європейська інтеграція в сфері освіти // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С.11–14. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf
27.Шаповал І. Г., Співак А. О. Студентоцентризм в освітньому процесі як одна з концептуальних засад модернізації фахової передвищої освіти. «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С.124–128. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf
28.Shumkova V., Shumkova O. Shock Advertising of Online Insurance Services: Features and Analysis. 38th IBIMA Conference. Conference proceedings (ISBN: 978-0-9998551-7-1) and (ISSN: 2767-9640)
29.Шумкова О .В., Шумкова В. І. Особливості міжнародної маркетингової сертифікації послуг // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 179. – Дніпро: ПДАБА, 2022. С.86–90. URL: http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/issue/view/76
30.Шумкова О. В., Шумкова В. І. Споживча цінність як поведінковий інструмент споживачів медичних послуг // Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 25-26 лютого 2022 р.) відпов. за випуск О. Зень. Рівне, 2022. С.105–107.
31.Шумкова В. І. Маркетинг у інноваційній діяльності сільськогосподарських підприємств // Маркетингове забезпечення продуктового ринку : збірник тез ХIV Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 24 травня 2022 р.). Полтава, ПДАА. С. 164–168. URL: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/10318/zbirnykmaterialivkonferenciyi2022r1.pdf
32.Шумкова В. І. Використання ігрових методів навчання при викладанні економічних та фінансових дисциплін // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С.18–22. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf
33.Юрченко Я. О., Єфременко О. А. Формування професійної компетентності майбутнього фахівця. «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С. 93–97. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf