ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Публікації викладачів ВСП “Сумський фаховий коледж СНАУ” за 2023 рік

Buryk Z., Kozhyna A., Doroshenko H., Shumkova V., Vlasiuk Y. Measuring indicators of a circular economy and sustainable development in European Union countries. E3S Web of Conferences. 2023. Vol. 408. P. 01017. URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2023/45/e3sconf_iscmee2023_01017/e3sconf_iscmee2023_01017.html (індексується у Scopus)
Ruban O.,Pidlisnyi I. SOCIAL SECURITY – THE FOUNDATION FOR QUALITY SOCIAL WORK, матеріали III Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет конференція «Україна на шляху трансформацій: «Суспільство Економіка Право», Суми, 2023. С.118-120.
Бабенко О. Проблеми інклюзивної освіти та шляхи їх вирішення: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції « Освіта в умовах трансформації суспільства. Суми – 2023. С.14-17.
Бісік С., Руденко О. Соціальне партнерство в системі соціально-трудових відносин. «Україна на шляху трансформацій: суспільство, економіка, право»: тези доп. учасників ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції, м. Суми, 17 листопада 2023 р. / укл. Л.Г. Бутенко. Суми: ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ», 2023. С.58-62. URL: http://collegesnau.com/kruhlyj-stil-ukraina-na-shliakhu-transformatsij-suspilstvo-ekonomika-pravo-17-11-2023/
Бісік С., Легуша О. Європейська безпекова та оборонна політика. «Україна на шляху трансформацій: суспільство, економіка, право»: тези доп. учасників ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції, м. Суми, 17 листопада 2023 р. / укл. Л.Г. Бутенко. Суми: ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ», 2023. С.53-57. URL: http://collegesnau.com/kruhlyj-stil-ukraina-na-shliakhu-transformatsij-suspilstvo-ekonomika-pravo-17-11-2023/
Бісік С., Холоднова А. Технології маніпулювання в інтернет-просторі. «Україна на шляху трансформацій: суспільство, економіка, право»: тези доп. учасників ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції, м. Суми, 17 листопада 2023 р. / укл. Л.Г.Бутенко. Суми: ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ», 2023. С.106-114. URL: http://collegesnau.com/kruhlyj-stil-ukraina-na-shliakhu-transformatsij-suspilstvo-ekonomika-pravo-17-11-2023/
Бутенко Л., Карпенко С. Захист прав споживачів у нових реаліях. Матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Україна на шляху трансформацій: суспільство, економіка, право» (до Міжнародного дня студента), м. Суми, 16 листопада 2023 р. / укл. Л.Г. Бутенко. Суми: ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ», 2023. C. 45-49.
Бутенко Л., Шаповал І. Екологічне право та екологічна освіта в контексті глобалізаційних викликів// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Освіта в умовах трансформації суспільства» / укл. О. А. Єфременко.– Суми: ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ», 2023. С.23-28.
Вернидуб Г. Формування екологічної компетенції на заняттях з інформатики. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції «Освіта в умовах трансформації суспільства» / укл. О. А. Єфременко. Суми: ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» 2023. С. 28-31.
Гузь Б., Сидоренкова А. Україна на шляху трансформації: «Суспільство. Економіка. Право»: Матеріали III Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні технології і зміни у суспільстві: вплив фізичних відкриттів на наш нас». Суми, 2023. С.23-27.
Дегтярьова Н., Петренко С., Удовиченко О., Макарова В., Вернидуб Г. Навчання програмування мовою PYTHON учнів старших класів при робот із графічними об’єктами // «Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Фізико-математичні науки», Серія «Техніка»)»: журнал. 2023. №3 (17) 2023.С. 606.
Єфременко О. Моніторинг якості освіти як інструмент підвищення результатів навчання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції «Освіта в умовах трансформації суспільства» / укл. О. А. Єфременко.– Суми: ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ», 2023. С.78-80.
Зінченко В., Сидоренкова А. Україна на шляху трансформації: «Суспільство. Економіка. Право»: Матеріали III Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Роль фізики в освіті: виклики та можливості». Суми-2023. С.5-7.
Костян С. Перспективи розвитку екологічної освіти в Україні. Матеріали Всеукраїнська науково-практичнох Інтернет конференції «Освіта в умовах трансформації суспільства» / укл. О. А. Єфременко. – Суми: ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ», 2023. С.31-35.
Неженець О., Скопова О. Моніторинг якості освіти в сучасних закладах фахової передвищої освіти // Освіта в умовах трансформації суспільства: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції/ укл. О. А. Єфременко. – Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2023. – С.83-86.
Носаль О. Безпечне освітнє середовище: нові виміри безпеки. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Освіта в умовах трансформації суспільства» / укл. О. А. Єфременко. – Суми: ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ», 2023. С 46-49.
Скопова О., Дегтяр С. Фінансова криза на підприємстві та причини її виникнення // Україна на шляху трансформацій: суспільство, економіка, право: Матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної Інтернет-конференції / укл. О. А. Єфременко. – Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2023. С.90-94.
Рубан О., Руденко А. Життя в окупації // Україна на шляху трансформацій: суспільство, економіка, право: Матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної Інтернет-конференції / укл. О. А. Єфременко. – Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2023. С.32-38.
Рубан О., Самотой В., Попельнюшенко С. Навчання в умовах воєнного стану // Україна на шляху трансформацій: суспільство, економіка, право: Матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної Інтернет-конференції / укл. О. А. Єфременко. – Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2023. С. 38-41.
Скопова О., Павленко А. Державна підтримка приватного бізнесу під час дії воєнного стану в Україні. IV Міжнародна науково-практична конференція PROGRESSIVE RESEARCH IN THE MODERN WORLD. Бостон. С. 771-774.
Старинський О. Фізичне виховання: нові форми і методи навчання сьогодення// V Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Освіта в умовах трансформації суспільства», 16-19 травня 2023, Суми. ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ». С.73-75.
Трипольська Я. Екологічна освіта України в сучасних умовах. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Освіта в умовах трансформації суспільства» / укл. О. А.  Єфременко. – Суми: ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ», 2023. С. 17-22.
Трипольська Я. Оцінка якості води у природних джерелах парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Веретенівський» (м. Суми) // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої Міжнародному дню студента – (13-17 листопада 2023 р.). – Суми, 2023. С. 65.
Трипольська Я. Показники якості питної води в Україні // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ. (25-28 квітня 2023 р.). Суми, 2023. – С. 55.
Трипольський Д. Сучасний стан виробництва гречки в Сумській області. Україна на шляху трансформацій: суспільство, економіка, право: Матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної Інтернет – укл. Л. Г. Бутенко.– Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2023. – С. 77-80.
Чередниченко О. Ключова роль інвентаризації у післявоєнний час // Освіта в умовах трансформації суспільства: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції / укл. О. А. Єфременко.– Суми: ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ», 2023 С. 42.
Шабалдас Т. Актуальність екологічного виховання на заняттях з математики. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Освіта в умовах трансформації суспільства» / укл. О. А. Єфременко. Суми: ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ», 2023. С. 35-42.
Шумкова В. Управління персоналом як інструмент соціально-етичного маркетингу. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2023. № 1 (127). С.87-92.
Шумкова В.І. Особливості дотримання принципів академічної доброчесності в закладах фахової передвищої освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Освіта в умовах трансформації суспільства» / укл. О. А. Єфременко.– Суми: ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ», 2023. С. 80-83.
Шумкова В., Подлєсний О. Особливості управління стратегією розвитку підприємства. Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали дванадцятої міжнародної науково-практичної конференції. (8 вересня 2023 р.). Одеса: ОНЕУ, 2023. С. 279-280.
Шумкова О., Шумкова В., Колодненко Н. Взаємозв’язок інноваційного та соціально-етичного маркетингів як джерела формування конкурентних переваг. Приазовський економічний вісник. Електронний науковий журнал 2023. Вип.1 (33). С.42-47.