+38 (099) 419 2627

Діджитал маркетинг

Головна / Спеціальності / Діджитал маркетинг

Основні дані програми

Спеціальність075 Маркетинг
Назва освітньої програмиДіджитал маркетинг
Ліцензіянаказ МОН від 15.07.2022 № 138-л
Акредитація освітньої програмине акредитована (акредитація у 2026 році)
Обсяг програми120 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання2 роки 10 місяців* (1 рік 10 місяців**)
Тип дипломуфаховий молодший бакалавр з маркетингу
Мова навчанняукраїнська
Форма навчанняочна (денна), заочна
Передумови вступунаявність базової середньої освіти* чи повної  загальної середьої освіти**
Відділенняобліково-фінансове
Циклова комісіяЦК обліково-фінансових та економічних дисциплін
Форма фінансуванняза кошти державного бюджету або за кошти фізичних чи юридичних осіб

Опис програми

Освітня програма «Діджитал маркетинг» розроблена для підготовки фахівців, які мають бажання опанувати сучасні цифрові інструменти маркетингу та стратегії ведення бізнесу в цифровому просторі. Програма спрямована на надання комплексних знань та практичних навичок в області діджитал маркетингу, що дозволить випускникам ефективно просувати продукти та послуги в Інтернеті, а також розробляти ефективні маркетингові стратегії для різних видів бізнесу.

Мета програми

Формування системи професійних знань і практичних навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності зі спеціальності 075 Маркетинг, спрямованих на здатність реалізовувати принципи маркетингового забезпечення розвитку бізнесу в умовах невизначеності з використанням сучасного цифрового інструментарію.

Особливості програми

Наявність варіативної складової професійно-орієнтованих дисциплін для роботи у сфері діджитал маркетингу з врахуванням специфіки маркетингової діяльності як форми взаємодії суб’єктів ринкових відносин для задоволення їх економічних та соціальних інтересів; практична підготовка впродовж навчання на підприємствах різних видів діяльності.

Освітні компоненти

Програма складається з обов’язкової та вибіркової складової. Обов’язкова частина становить 90 відсотків обсягу (в кредитах ЄКТС) навчального плану, яка спрямована на досягнення результатів навчання, визначених освітньо-професійною програмою.
Вибіркова складова призначена для забезпечення можливості здобувачу освіти поглибити професійні знання в межах обраної освітньо-професійної програми та/або здобути додаткові спеціальні професійні компетентності. Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем освіти у межах, передбачених програмою, в обсязі, що становить 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійної програми.

Основи філософських знань та соціології Гроші та кредит Брендинг
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Бухгалтерський облік Основи Web-дизайну
Правознавство Статистика та веб-аналітика Контент-маркетинг та копірайтинг
Історія України та української культури Маркетинг Системи технологій
Українська мова (за професійним спрямуванням) Інтернет-маркетинг Податкова система
Фізичне виховання Маркетингові комунікації Інформаційні технології в маркетингу
Безпека життєдіяльності та охорона праці Маркетинговий аудит Основи SMM
Політична економія Ціни і ціноутворення Навчальна практика
Вища математика Паблік-рілейшинз Виробнича практика
Інформатика та комп’ютерна техніка Товарознавство та митна справа
Економіка підприємства Маркетингові дослідження
СоціологіяРегіональна економікаМенеджмент
ПолітологіяІнфраструктура товарного ринкуІнвестування
Підприємницька діяльністьМерчандайзинг 
   

Результати навчання

Ви будете здатні

Ви будете

Ваші можливості

Вже одразу по завершенню навчання ви зможете обіймати такі посади

а також продовжити здобуття освіти за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти; першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Кілька прикладів вакансій

Хто вас навчатиме

Ці експерти будуть вашими менторами і наставниками протягом всього періоду навчання

Керівник робочої групи, кандидат економічних наук

кандидат економічних наук

кандидат економічних наук

Що на вас чекає

30 + авторських курсів

для опанування фаху

60 %

практичної складової навчального плану та 8 ДОГОВОРІВ ПРО СПІВПРАЦЮ

6 кандидатів наук,

які забезпечать вашу підготовку як фахівця

Як відбувається навчання

Потрапити на гачок шахрая – неприємна ситуація. Тому важливо вміти захиститись від їхнього впливу. 5 лютого…

Триває тиждень обліково-фінансових та економічних дисциплін. Студенти 1 курсу обліково-фінансового відділення на власному досвіді змогли переконатися, що економіка – це цікава наука!

25 жовтня 2023 року студенти першого курсу спеціальності «Маркетинг» були запрошенні на відзначення Дня маркетолога факультетом Економіки і Менеджменту СНАУ.

Що говорять наші випускники

Щоб поставити запитання або подати заяву на обрану спеціальність, заповність, будь ласка, подану нижче форму

Контактна інформація

© ВСП “Сумський фаховий коледж СНАУ” 2024