+38 (099) 419 2627

Екологія

Головна / Спеціальності / Екологія

Основні дані програми

 

 

Спеціальність101 Екологія
Назва освітньої програмиЕкологія
Ліцензіянаказ МОН від 20.06.2022 № 115-л
Акредитація освітньої програмине акредитована (акредитація у 2027 році)
Обсяг програми240 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання3 роки 10 місяців* (2 роки 10 місяців**)
Тип дипломуфаховий молодший бакалавр з екології
Мова навчанняукраїнська
Форма навчанняочна (денна), заочна
Передумови вступунаявність базової*  чи повної загальної середньої освіти**
Відділенняправове
Циклова комісіяЦК загальноосвітніх дисциплін
Форма фінансуванняза кошти державного бюджету або  фізичних чи юридичних осіб

Опис програми

Екологія є однією із найбільш перспективних спеціальностей України. Вона є універсальною й професійно спрямованою до сучасних вимог на ринку праці, де зростає попит на професіоналізм у сфері довкілля, а екомоніторинг і впровадження екологічних практик стають обов’язковими складовими у всіх секторах промисловості, транспорту і сільського господарства.

Мета програми

Формування у здобувачів фахової передвищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування через теоретичне та практичне навчання.

Особливості програми

Програма є основою до вивчення навчальних дисциплін за циклами підготовки і має обов’язкову і варіативну частини. Обов’язковою умовою є проходження виробничої практики на базі підприємств різних форм власності. Можливість проведення екскурсій, семінарів, навчальної практики у заповідному об’єкті «Парк – пам’ятка садово-паркового мистецтва «Веретинівський», що знаходиться на території Відокремленого структурного підрозділу «Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»

Освітні компоненти

Програма складається з обов’язкової та вибіркової складової. Обов’язкова частина становить 90 відсотків обсягу (в кредитах ЄКТС) навчального плану, яка спрямована на досягнення результатів навчання, визначених освітньо-професійною програмою і містить 36 освітніх компонентів. 

Вибіркова складова призначена для забезпечення можливості здобувачу освіти поглибити професійні знання в межах обраної освітньо-професійної програми та/або здобути додаткові спеціальні професійні компетентності. Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем освіти у межах, передбачених програмою, в обсязі, що становить 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійної програми. Вибіркова складова містить 6 освітніх компонентів. 

Основи філософських знаньБезпека життєдіяльності та основи охорони праціСистеми технологій
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)Інформатика та комп’ютерна техніка Основи моніторингу довкілля 
ПравознавствоПсихологіяОхорона навколишнього середовища та міжнародна екологічна діяльність
Історія України та української культуриГідрологія, метеорологія та кліматологіяЕкологічна та природно-заповідна мережі
Українська мова (за професійним спрямуванням)Хімія з основами біогеохімії Основи екологічного маркетингу і менеджменту
Фізичне вихованняБіологія та екологічна фізіологія рослин Комп’ютерна обробка екологічної інформації
Економічна теоріяҐрунтознавство з основами геологіїОснови екобезпеки акваторій і територій 
Вища математика Загальна екологіяОснови наукової діяльності в екології
ФізикаЕкологія біологічних системЕкологічне картографування
Соціологія Природоохоронне законодавство та екологічне правоЛандшафтна екологія та охорона ландшафтів
Сучасні мультимедійні та ГІС технологіїОснови економіки природокористування та організація управління в екологічній діяльностіЕкологічні основи застосування добрив
Вступ до фаху Природні ресурси УкраїниКонтроль і безпека якості с.-г. продукції 
Біологія та екологічна фізіологія рослинҐрунтознавство з основами геології
Інформатика та комп’ютерна техніка Основи моніторингу довкілля
Загальна екологія Гідрологія, метеорологія та кліматологія
БіосоціологіяБіогеографія
Основи екологічної культури та етикиРадіоекологія та радіобіологія
Екологічне землеробствоОснови утилізації відходів переробки продукції рослинництва
Екологічні способи впливу на агроекосистемиБіокнверсія і утилізація відходів
Екологія людиниТоксикологія пестицидів
Екологічні біотехнологіїЕкологічна токсикологія

Результати навчання

Ви будете здатні

Ваші можливості

Вже одразу по завершенню навчання ви зможете обіймати такі посади

а також продовжити здобуття освіти за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти; першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Кілька прикладів вакансій

Хто вас навчатиме

Яна Трипольська

керівник робочої групи викладач природничих дисциплін

Вікторія Шумкова

кандидат економічних наук, викладач економічних дисциплін

Світлана Костян

викладач природничих дисциплін

Лариса Бутенко

викладач правових дисциплін

Що вас чекає під час навчання

40 + курсів навчальних дисциплін

оволодіння знаннями в сфері екології

Сучасні інструменти навчання

новітні навчальні методики у тісному поєднанні з практикою

Вирішення практичних і професійних ситуацій

допоможе стати висококваліфікованим конкурентним фахівцем на ринку праці

Консультаційна підтримка та партнерські відносини

з викладачами

Участь у наукових конференціях

семінарах, практичних тренінгах, круглих столах, вебінарах

Індивідуальна траєкторія

навчання

Можливість впливати на екологічні питання

міста та держави

Як відбувається навчання

23 квітня студенти 611 та 711 груп, що здобувають фахову передвищу освіту за спеціальностями «Екологія» і «Туризм та рекреація» взяли участь в онлайн конференції Сумської обласної універсальної бібліотеки за темою «Унікальне природне надбання Сумського краю»…

22 березня вся Планета відзначає Всесвітній день води, встановлений у 1992 році в Ріо-де-Жанейро Генеральною Асамблеєю ООН. Основна мета – звернути увагу на забруднення річок і питної води, зменшення ресурсів прісної води та залучення суспільної уваги до даної проблеми. Це є унікальною можливістю …

5 березня 2024 року до студентів-правників на заняття з Екологічного права завітала начальник відділу водних ресурсів та басейнової взаємодії Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області Аліна Анісімова.

Що говорять наші випускники

Щоб поставити запитання або подати заяву на обрану спеціальність, заповність, будь ласка, подану нижче форму

Контактна інформація

© ВСП “Сумський фаховий коледж СНАУ” 2024