+38 (099) 419 2627

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Головна / Спеціальності / Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Основні дані програми

Спеціальність072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Назва освітньої програмиФінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
ЛіцензіяНаказ МОН від 24.05.2023 № 182-л
Акредитація освітньої програмиНе акредитована (акредитація у 2026 р.)
Обсяг програми120 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання2 роки 10 місяців* (1 рік 10 місяців**)
Тип дипломуфаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку
Мова навчанняукраїнська
Форма навчанняочна (денна)
Передумови вступунаявність базової  середньої освіти*, повної загальної середньої освіти**
ВідділенняОбліково-фінансове
Циклова комісіяЦК обліково-фінансових та економічних дисциплін
Форма фінансуванняза кошти державного бюджету або за кошти фізичних чи юридичних осіб

Опис програми

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок є однією із професій, що з’явилася століття тому і анітрохи не втратили актуальності в сучасному світі (а лише адаптувалася під них). Фахівець у галузі фінансів потрібен державним установам, комерційним і некомерційним компаніям, індивідуальним підприємцям і навіть приватним особам, які, наприклад, вирішили серйозно зайнятися інвестуванням у потенційно прибуткові проєкти. Фінансист може оперувати величезними сумами, і його головне завдання – забезпечити безпеку і примноження статків свого клієнта.

Мета програми

Формування системи професійних знань і практичних навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, підготовка здобувачів фахової передвищої освіти до подальшого навчання за обраною спеціалізацією

Особливості програми

Програма реалізує підготовку сучасних спеціалістів у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, здатних до швидкої адаптації у сфері фінансів. Протягом навчання застосовуються інноваційні технології електронного та практичного навчання на власних віртуальних навчальних ресурсах

Освітні компоненти

Програма складається з обов’язкової та вибіркової складової. Обов’язкова частина становить 90 відсотків обсягу (в кредитах ЄКТС) навчального плану, яка спрямована на досягнення результатів навчання, визначених освітньо-професійною програмою.
Вибіркова складова призначена для забезпечення можливості здобувачу освіти поглибити професійні знання в межах обраної освітньо-професійної програми та/або здобути додаткові спеціальні професійні компетентності. Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем освіти у межах, передбачених програмою, в обсязі, що становить 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійної програми.

Основи філософських знань Фінанси підприємства Податкова система
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Бухгалтерський облік Казначейська справа
Правознавство Фінансовий облік Фінанси
Історія України та української культури Статистика Гроші та кредит
Українська мова (за професійним спрямуванням) Безпека життєдіяльності та основи охорони праці Фондовий ринок
Фізичне виховання Системи технологій Навчальна практика
Безпека життєдіяльності та охорона праці Банківські операції Виробнича практика
Політична економія Бюджетна система
Вища математика Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах
Інформатика та комп’ютерна техніка Страхові послуги
Економіка підприємства Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках
СоціологіяРегіональна економікаМаркетинг
ПолітологіяІнвестуванняМенеджмент
Підприємницька діяльністьЦіноутворення 
   

Результати навчання

Ви будете здатні

Ви будете

Ваші можливості

Ця освітня програма точно для вас, якщо ви бажаєте стати частиною команди успішної компанії, або започаткувати власний бізнес і вже одразу по завершенню навчання ви зможете обіймати такі посади

а також продовжити здобуття освіти за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти; першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Кілька прикладів вакансій

Хто вас навчатиме

Ці викладачі будуть вашими менторами і наставниками протягом всього періоду навчання

керівник робочої групи,  к.е.н., викладач-методист

відповість на питання щодо фінансів, казначейської справи, інвестування, страхових послуг, фондового ринку

к.е.н., викладач фінансово-економічних дисциплін

відповість на питання щодо банківської справи, маркетингу, бюджетної системи

к.е.н., викладач економічних дисциплін

відповість на питання щодо підприємництва, економіки, статистики

Олена Радчук

викладач облікових дисциплін

відповість на питання щодо податків, фінансового та банківського обліку

Що на вас чекає

цікавий та змістовний

освітній процес

зустрічі з практиками

у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку

молодий, активний, креативний, досвідчений колектив викладачів

який допоможе розкритися Вам не лише як фахівцю, а і як особистості

комфортні умови

навчання

розвиток hard і soft skills

які дозволять зайняти гідне місце на ринку праці

Як відбувається навчання

В рамках вивчення дисципліни Гроші та кредит студенти 2 курсу спеціальностей 071 Облік і оподаткування та…

27 лютого на заняття з Казначейської справи завітала заступник начальника відділу обслуговування розпорядників коштів та інших…

Чим зайнятись у суботу студентам Обліково-фінансове відділення. ВСП “Сумський фаховий коледж СНАУ” ? Звісно ж пограти…

Що говорять наші випускники

Щоб поставити запитання або подати заяву на обрану спеціальність, заповність, будь ласка, подану нижче форму

Контактна інформація

© ВСП “Сумський фаховий коледж СНАУ” 2024