+38 (099) 419 2627

Облік і оподаткування

Головна / Спеціальності / Облік і оподаткування

Основні дані програми

Спеціальність071 Облік і оподаткування
Назва освітньої програмиОблік і оподаткування
ЛіцензіяНаказ МОН від 09.01.2020 № 5-л
Акредитація освітньої програмиСертифікат ДС001456, дійсний до 01.07.2025
Обсяг програми120 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання2 роки 10 місяців* (1 рік 10 місяців**)
Тип дипломуфаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування
Мова навчанняукраїнська
Форма навчанняочна (денна), заочна
Передумови вступунаявність базової середньої освіти* чи повної  загальної середьої освіти**
Відділенняобліково-фінансове
Циклова комісіяЦК обліково-фінансових та економічних дисциплін
Форма фінансуванняза кошти державного бюджету* або за кошти фізичних чи юридичних осіб**

Опис програми

Спеціальність 071 Облік і оподаткування є однією із найбільш популярних спеціальностей економічного спрямування. Вона є універсальною й професійно спрямованою до сучасних вимог на ринку праці у підготовці фахівців у сфері знань і навичок обліково-аналітичної, контрольно-ревізійної, податкової та аудиторської діяльності, забезпечення фінансово-інвестиційної стабільності підприємств та інших суб’єктів господарювання, у тому числі у бюджетній та банківських сферах.

Мета програми

Формування системи професійних знань і практичних навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності зі спеціальності 071 Облік і оподаткування, спрямованої на забезпечення користувачів обліково-аналітичною інформацією для прийняття управлінських рішень

Особливості програми

Наявність варіативної складової професійно-орієнтованих дисциплін для роботи у сфері бухгалтерського обліку і оподаткування; практична підготовка на підприємствах різних видів діяльності і форм власності

Освітні компоненти

Програма складається з обов’язкової та вибіркової складової. Обов’язкова частина становить 90 відсотків обсягу (в кредитах ЄКТС) навчального плану, яка спрямована на досягнення результатів навчання, визначених освітньо-професійною програмою.
Вибіркова складова призначена для забезпечення можливості здобувачу освіти поглибити професійні знання в межах обраної освітньо-професійної програми та/або здобути додаткові спеціальні професійні компетентності. Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем освіти у межах, передбачених програмою, в обсязі, що становить 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійної програми.

Бухгалтерський облік

Фінансовий облік

Податкова система

Основи філософських знань

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Правознавство

Історія України та української культури

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Фізичне виховання

Політична економія

Вища математика

Інформатика та комп’ютерна техніка

Економіка підприємства

Фінанси підприємства

Статистика

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Економічний аналіз

Системи технологій

Облік і звітність у бюджетних установах

Інформаційні системи і технології в обліку

Конроль і ревізія

Казначейська справа

Фінанси

Гроші та кредит

Навчальна практика

Виробнича практика

Підприємницька діяльність

Соціологія

Політологія

Регіональна економіка

Маркетинг

Менеджмент

Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва

Бухгалтерська звітність підприємства

Результати навчання

Ви будете здатні

Ви будете

Ваші можливості

Ця освітня програма точно для вас, якщо ви бажаєте стати частиною команди успішної компанії, …або започаткувати власний бізнес і …

Вже одразу по завершенню навчання ви зможете обіймати такі посади

а також продовжити здобуття освіти за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти; першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Кілька прикладів вакансій

Хто вас навчатиме

Ці викладачі будуть вашими менторами і наставниками протягом всього періоду навчання

Радчук Олена

Керівник робочої групи

Скопова Олена

Член робочої групи

Неженець Оксана

Член робочої групи

Бабенко Ольга

Член робочої групи

Що на вас чекає

Досвід

спеціальність відкрито в 1973 році

30 + авторських курсів

для опанування фаху

60 %

практичної складової навчального плану

Навчальна бухгалтерія

навичок на реальних прикладах

BAS Бухгалтерія

для 100% опанування

6 кандидатів наук,

які забезпечать вашу підготовку як фахівця

Як відбувається навчання

27 лютого на заняття з Казначейської справи завітала заступник начальника відділу обслуговування розпорядників коштів та інших…

Сьогодні  22 лютого зі студентами 3 курсу Обліково-фінансового відділення, спеціальності Облік і оподаткування в рамках вивчення…

Потрапити на гачок шахрая – неприємна ситуація. Тому важливо вміти захиститись від їхнього впливу. 5 лютого…

Що говорять наші випускники

Щоб поставити запитання або подати заяву на обрану спеціальність, заповність, будь ласка, подану нижче форму

Контактна інформація

© ВСП “Сумський фаховий коледж СНАУ” 2024