+38 (099) 419 2627

Підприємництво та торгівля

Головна / Спеціальності /Підприємництво та торгівля

Основні дані програми

Спеціальність076 Підприємництво та торгівля
Назва освітньої програмиПідприємництво та торгівля
ЛіцензіяНаказ МОН від 24.05.2023 № 182-л
Акредитація освітньої програмине акредитована (акредитація у 2026 році)
Обсяг програми120 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання2 роки 10 місяців* (1 рік 10 місяців**)
Тип дипломуфаховий молодший бакалавр з підприємництва та торгівлі
Мова навчанняукраїнська
Форма навчанняочна (денна), заочна
Передумови вступунаявність базової середньої освіти* чи повної загальної  середьої освіти**
Відділенняобліково-фінансове
Циклова комісіяЦК обліково-фінансових та економічних дисциплін
Форма фінансуванняза кошти державного бюджету або за кошти фізичних чи юридичних осіб

Опис програми

Спеціальність 076 Підприємництво та торгівля розроблена для підготовки фахівців, які мають бажання створити, організувати, змоделювати власний бізнес-проект, згенерувати стартап, здійснювати успішну підприємницьку діяльність, використовуючи як традиційні, так і найновіші методи. Програма спрямована на надання комплексних знань та практичних навичок з питань організації та функціонування підприємницьких та торговельних структур, що дозволить успішно конкурувати у сфері бізнесу та комерції та мати впевненість у майбутньому.

Мета програми

Формування системи професійних знань і практичних навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності зі спеціальності 076 Підприємництво та торгівля, спрямованої на вирішення типових та спеціалізованих задач, пов’язаних з підприємницькою та комерційною діяльністю, що забезпечить якісне виконання професійних обов’язків.

Особливості програми

Наявність варіативної складової професійно-орієнтованих дисциплін для роботи у сфері підприємництва та торгівлі; практична підготовка впродовж навчання на підприємствах різних видів діяльності.

Освітні компоненти

Програма складається з обов’язкової та вибіркової складової. Обов’язкова частина становить 90 відсотків обсягу (в кредитах ЄКТС) навчального плану, яка спрямована на досягнення результатів навчання, визначених освітньо-професійною програмою.
Вибіркова складова призначена для забезпечення можливості здобувачу освіти поглибити професійні знання в межах обраної освітньо-професійної програми та/або здобути додаткові спеціальні професійні компетентності. Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем освіти у межах, передбачених програмою, в обсязі, що становить 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійної програми.

Основи філософських знань Фінанси підприємства Управління витратами
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Бухгалтерський облік Системи технологій
Правознавство Статистика Економіка торгівлі
Історія України та української культури Планування та організація діяльності підприємства Торгівельне підприємництво та комерційна діяльність
Українська мова (за професійним спрямуванням) Фінансовий облік Навчальна практика
Фізичне виховання Інформаційні системи і технології на підприємстві Виробнича практика
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці Економіка і нормування праці
Політична економія Податкова система
Вища математика Економічний аналіз
Інформатика та комп’ютерна техніка Менеджмент
Економіка підприємства Основи маркетингу
СоціологіяРегіональна економікаРинкові дослідження
ПолітологіяІнвестуванняІнфраструктура товарного ринку
Підприємницька діяльністьЦіноутворення 
   

Результати навчання

Ви будете здатні

Ви будете

Можливості працевлаштування

Ви зможете обіймати такі посади

а також продовжити здобуття освіти за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти; першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Кілька прикладів вакансій

Хто вас навчатиме

Ці викладачі будуть вашими менторами і наставниками протягом всього періоду навчання

керівник робочої групи,  к.е.н., викладач економічних дисциплін

фахівець з підприємництва, економіки, менеджменту

викладач економічних дисциплін

фахівець з розвитку бізнес-ідей та стартапів, бізнес-планування та управління ефективністю

викладач облікових дисциплін

фахівець у сфері фінансового, управлінського, податкового обліку

викладач

фахівець з питань економіки, підприємництва та організації торгівлі, інфраструктури товарного ринку

Що на вас чекає

Студентське життя

насичене яскравими зустрічами та подіями

Велика коледжанська родина

яка радо зустріне всіх, хто бажає знань та розвитку

Науковий потенціал

можливість використання всього наукового потенціалу коледжу для здобуття знань та духовного зростання

Різноманіття

участь у студентських організаціях, професійні практики, наукові роботи, спортивні секції

Отримання достойної освіти

за сучасною затребуваною на ринку праці спеціальністю

Як відбувається навчання

Будь-яка людина прагне визнання та перемоги. Олімпіади, конкурси, змагання дозволяють спробувати свої сили, розкрити талант. Так студенти…

Потрапити на гачок шахрая – неприємна ситуація. Тому важливо вміти захиститись від їхнього впливу. 5 лютого…

Тиждень обліково-фінансових та економічних дисциплін розпочато. В чудову осінню суботу студенти 3 курсу обліково-фінансового відділення мали змогу пограти в популярну економічну гру «Cash Flow»…

Що говорять наші випускники

Щоб поставити запитання або подати заяву на обрану спеціальність, заповність, будь ласка, подану нижче форму

Контактна інформація

© ВСП “Сумський фаховий коледж СНАУ” 2024