ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Соціальне забезпечення

Галузь знань: 23 Соціальна робота

Спеціальність: 232 Соціальне забезпечення


Фахівці соціального забезпечення  – є агентами змін у суспільстві, а також у житті окремих людей, сімей та громад, є регуляторами правових, економічних та соціальних взаємовідносин особистості з державою.

Наша мета – підготовка компетентного, конкурентоспроможного фахівця у сфері соціального забезпечення, готового у контексті професійної діяльності вирішувати типові спеціалізовані задачі соціальної сфери та завдання менеджменту соціального забезпечення із застосуванням сучасних технологій.


Ми вчимо

Відомості про освітньо-професійну програму

Освітньо-професійна програма
Освітньо-професійна програма
Кваліфікація
Кваліфікація

Фаховий молодший бакалавр з соціального забезпечення

Термін навчання
Термін навчання

2 роки 10 місяців
на основі базової загальної середньої освіти
1 роки 10 місяців
на базі повної загальної середньої освіти

Спеціальність у цифрах
40 +
освітніх компонентів
20 +
професій для реалізації спеціаліста
2110
годин практичної підготовки фахівця
26
партнерів та баз практики
Можливості працевлаштування
менеджер (управитель) із пенсійного недержавного страхування
менеджери (управителі) у соціальній сфері
менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності
державний соціальний інспектор
соціальний працівник
соціальний аудитор
фахівець з допомоги родинам, які опинилися в складних життєвих обставинах, грошової допомоги дітям
фахівець із соціальної роботи
фахівець із соціальної допомоги вдома
інспектор з охорони дитинства
Гарант освітньої програми
Рубан Ольга Вячеславівна
Викладач гуманітарних дисциплін, викладач-методист, кандидат філософських наук


Освіта, підвищення кваліфікації та самоосвіта:

В 1997 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка історичний факультет і отримала спеціальність за дипломом – вчитель історії України, всесвітньої історії, практичний психолог.

Робоча група