+38 (099) 419 2627

Туризм і рекреація

Головна / Спеціальності / Туризм і рекреація

Основні дані програми

Спеціальність242 Туризм і рекреація
Назва освітньої програмиЕко-агротуризм
ЛіцензіяНаказ МОН від 24.05.2023 № 182-л
Акредитація освітньої програмине акредитована (акредитація у 2026 році)
Обсяг програми120 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання2 роки 10 місяців* (1 рік 10 місяців**)
Тип дипломуфаховий молодший бакалавр з туризму і рекреації
Мова навчанняукраїнська
Форма навчанняочна (денна), заочна
Передумови вступунаявність базової середньої освіти* чи повної  загальної середьої освіти**
Відділенняправове
Циклова комісіяЦК правових і гуманітарних дисциплін
Форма фінансуванняза кошти державного бюджету або за кошти фізичних чи юридичних осіб

Опис програми

Туризм – одна з найбільш динамічних, прибуткових, популярних і перспективних сфер розвитку сучасного світу та України. Опанування мистецтвом туристичної діяльності, підприємницької діяльності у туристичній індустрії відкриває сприятливі умови та можливості для самореалізації талановитої молоді, що прагне професійного і кар’єрного зростання чи мріє про відкриття і успішне ведення власного бізнесу. Сьогодні нашій державі потрібні висококваліфіковані молоді фахівці з туризму і рекреації, які були б здатні підвищити рівень туристичних послуг і своєю повсякденною працею створювати та підтримувати у світі позитивний образ України як країни великих культурних і природних багатств. Спеціаліст із туризму і рекреації – це перспективна та цікава професія, яка дозволяє постійно розвиватися, вивчати світ і допомагати пізнавати його іншим людям.

Мета програми

Якісна підготовка фахівців туристичної діяльності на основі стратегії розвитку ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ», яка ґрунтується на таких цінностях, як професіоналізм, прозорість, чесність, формування освітнього середовища, заснованого на взаємоповазі, партнерських відносинах між усіма учасниками освітнього процесу; підготовка спеціалістів, які усвідомлюють соціальну відповідальність за результати діяльності перед суспільством та цінність демократичної системи управління; формування у здобувачів освіти загальних та фахових компетентностей, що дають змогу успішно здійснювати діяльність у сфері туристичного обслуговування, аграрного та екологічного туризму, організації подорожей та дозвілля, враховуючи вимоги безпеки життєдіяльності та охорони праці в туризмі.

Особливості програми

Наявність варіативної складової професійно-орієнтованих дисциплін для роботи у сфері туризму і рекреації; практична підготовка впродовж навчання на підприємствах сфери туристичних послуг.

Освітні компоненти

Програма складається з обов’язкової та вибіркової складової. Обов’язкова частина становить 90 відсотків обсягу (в кредитах ЄКТС) навчального плану, яка спрямована на досягнення результатів навчання, визначених освітньо-професійною програмою.
Вибіркова складова призначена для забезпечення можливості здобувачу освіти поглибити професійні знання в межах обраної освітньо-професійної програми та/або здобути додаткові спеціальні професійні компетентності. Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем освіти у межах, передбачених програмою, в обсязі, що становить 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійної програми.

 

 

Безпека життєдіяльності та охорона праці Логістика туристичної діяльностіУкраїнська мова (за професійним спрямуванням)
БіогеографіяМетеорологія і кліматологіяФізичне виховання
ДозвіллєзнавствоОснови маркетингу та менеджменту в туризміНавчальна практика з краєзнавчо-туристичної діяльності
Екологічний туризмПравове регулювання туристичної діяльностіНавчальна практика з логістики туристичної діяльності
Економічна теоріяПсихологія та діловий етикет в туризміНавчальна практика з екологічного туризму
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)Рекреаційні комплекси та курортна справаВиробнича практика
Інформаційно-комунікаційні технології в туризміСільський та зелений туризм 
Історія України та української культуриТопографія та орієнтування 
Краєзнавчо-туристична діяльністьТуристичний потенціал країн і регіонів світу 
РелігієзнавствоОснови рекламної діяльностіСтатистика, облік і аудит в туризмі
Культурно-пізнавальний та релігійний туризмЕкскурсологіяЕкономіка туризму
Організація анімаційної діяльностіТуроперайтинг 
   

Результати навчання

Ви будете здатні

Ви будете

Ваші можливості

Вже одразу по завершенню навчання ви зможете обіймати такі посади

а також продовжити здобуття освіти за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти; першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Кілька прикладів вакансій

Хто вас навчатиме

Ці викладачі будуть вашими менторами і наставниками протягом всього періоду навчання

Керівник робочої групи,  кандидат історичних наук

викладач природничих дисциплін

викладач правових дисциплін

викладач природничих дисциплін

Що вас чекає під час навчання

насичена навчальна програма

вирішення професійних ситуацій

сучасні інструменти та методики навчання

індивідуальний графік навчання

доступ до авторських курсів дисциплін на платформі MSL Moodle

викладачі-практики

підтримка та партнерські відносини з наставниками

реальна допомога у працевлаштуванні

Як відбувається навчання

20 лютого 2024 року студенти коледжу  взяли участь  у  природничо-краєзнавчій  конференції, присвяченій святкуванню 25-річчя з дня утворення Національного природного парку «Деснянсько-Старогутський».

13 жовтня 2023 року у коледжі було проведено презентаційний захід на якому завідувач кафедри туризму Сумського національного аграрного університет, кандидат педагогічних наук, доцент Олександр Коваленко …

Таку назву мала екскурсія, яку провів для студентів першого курсу коледжу завідувач кафедри туризму Сумського національного аграрного університету Олександр Вікторович Коваленко.

Що говорять наші випускники про свій заклад освіти

Щоб поставити запитання або подати заяву на обрану спеціальність, заповність, будь ласка, подану нижче форму

Контактна інформація

© ВСП “Сумський фаховий коледж СНАУ” 2024