ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Стратегії вирішення конфліктів

12 жовтня 2023


12 жовтня для студентів 1 курсу правового відділення відбувся захід в рамках дисципліни Громадянська освіта з теми: “Конфлікти та стратегії їх вирішення.” В рамках тижня права до першокурсників завітала Таїсія Луцьковська, психолог, фасилітатор програм ГО “Ліга сучасних жінок”.
В дружній атмосфері за допомогою різних методів студенти з’ясували суть «конфлікту», конструктивні та деструктивні функції конфлікту, особливу увагу приділивши стратегіям вирішення конфлікту. Учасники заходу продемонстрували здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, планувати та управляти часом, застосовувати знання у практичних ситуаціях. Студенти отримали досвід роботи автономно та в команді, формуючи власний внесок у виконання спільних завдань та продемонстрували базові навички риторики.
Учасники отримали корисну інформацію яка знадобиться протягом життя. Ми усвідомили важливість бути критичним та самокритичним, вміти вчитися і оволодівати сучасними знаннями.