ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Моніторинг якості освітніх програм

Анкета для опитування здобувачів освіти щодо якості освітнього процесу 

Анкетування щодо вивчення рівня навантаження здобувачів освіти

Анкета для опитування здобувачів освіти щодо якості викладання окремих освітніх компонентів

Таблиця пропозицій та зауважень стейкхолдерів щодо проєктів освітніх програм

Результати анкетування

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітного процесу за 2020-2021 н.р.

Звіт про результати опитування щодо якості викладання у ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» (Спеціальність «Облік і оподаткування», Ступінь вищої освіти: Молодший бакалавр)

Звіт про результати анкетування здобувачів вищої освіти щодо вивчення їх рівня навантаження (лютий 2022 року)

Звіт про результати анкетування здобувачів вищої освіти щодо врахування інтересів та пропозицій з забезпеченння якості освітнього процесу (лютий 2022 року)