ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Каталог освітніх програм

Фаховий молодший бакалавр 2023

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування”
Освітньо-професійна програма зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок”
Освітньо-професійна програма зі спеціальності 075 “Маркетинг”
Освітньо-професійна програма зі спеціальності 076 “Підприємництво та торгівля”
Освітньо-професійна програма зі спеціальності 081 “Право”
Освітньо-професійна програма зі спеціальності 101 “Екологія”
Освітньо-професійна програма зі спеціальності 232 “Соціальне забезпечення”
Освітньо-професійна програма зі спеціальності 242 “Туризм і рекреація”
Освітня програма профільної середньої освіти для студентів обліково-фінансового відділення спеціальностей 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво та торгівля
Освітня програма профільної середньої освіти для студентів правового відділення спеціальностей 081 Право, 101 Екологія, 242 Туризм і рекреація

Фаховий молодший бакалавр 2022

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 075 “Маркетинг”
Освітньо-професійна програма зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування”
Освітньо-професійна програма зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
Освітньо-професійна програма зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
Освітньо-професійна програма зі спеціальності 081 “Право”
Освітня програма профільної освіти зі спеціальності 081 Право – 2022
Освітня програма профільної середньої освіти зі спеціальностей 071, 072, 076 – 2022

Молодший бакалавр

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування”
Відомості про самооцінювання освітньої програми “Облік і оподаткування”
Освітньо-професійна програма зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” (проект)

Фаховий молодший бакалавр 2021

Фаховий молодший бакалавр 2021 Освітньо-професійна програма зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування”
Освітньо-професійна програма зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
Освітньо-професійна програма зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
Освітньо-професійна програма зі спеціальності 081 “Право”

 Фаховий молодший бакалавр 2020

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування”
Освітньо-професійна програма зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
Освітньо-професійна програма зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
Освітньо-професійна програма зі спеціальності 081 “Право”

Молодший спеціаліст 2019

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 081 Право