ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Теорія та практика медіації

01 березня 2024


На сьогодні медіація як альтернативний спосіб врегулювання конфліктів запроваджена на законодавчому рівні та набуває все більшої популярності. Українське суспільство потребує її майже в усіх галузях суспільного життя.

Насамперед, застосування медіативних практик урегулювання спорів сприяє зменшенню навантаження на судову систему та вирішенню конфліктів безпосередньо між сторонами. Отже, навчання медіації стає надзвичайно важливим аспектом підготовки майбутніх юристів.

Заняття з медіації дозволяють студентам-правникам отримати реальний досвід роботи з конфліктними ситуаціями, застосувати набуті компетентності у практичних вправах. Це допомагає здобувачам освіти зрозуміти особливості медіативного процесу, навчитися ефективно взаємодіяти з учасниками та вдосконалити свої комунікаційні навички.

Симуляційні кейси з медіації сприяють розвитку важливих професійних компетенцій, таких як аналітичне мислення, креативність у пошуку рішень, здатність до ефективної співпраці та врахування інтересів усіх сторін.

Юристи, які володіють навичками медіації, мають перевагу перед іншими фахівцями, адже можуть пропонувати клієнтам більш широкий спектр послуг та бути більш привабливими для роботодавців.