ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Трудові відносини в умовах воєнного стану

31 січня 2024


1.Обмеження конституційних трудових прав, а саме статей 43-44. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується та ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.

2.Особливості укладення трудових договорів. Сторони за згодою визначають форму договору. Умова про випробування може встановлюватися для будь-якої категорії працівників. Застосовуються форми організації такі як надомна та дистанційна.

3.Розірвання трудового договору. У разі якщо в районі розташування підприємства, установи, організації ведуться бойові дії – працівник має право розірвати трудовий договір без двотижневого строку попередження. За винятком, якщо працівник примусово залучений до суспільно-корисних робіт або до робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

4.Робочий час та відпочинок. Роботодавець визначає час початку й закінчення роботи. Вихідні можуть зменшити до 24 годин.

Скасовуються: заборона робити у вихідні, скорочений робочий день напередодні свят, неробочих і вихідних днів, обмеження для надурочних робіт.

5.Залучення до роботи жінок. Дозволяється застосування праці жінок (крім вагітних та які мають дитину до одного року) за їхньою згодою на важких роботах або зі шкідливими або небезпечними умовами праці.

6.Відпустки. За рішенням роботодавця може бути обмеженою тривалістю 24 календарних дні.

7.Оплата праці. Заробітна плата виплачується на умовах визначених трудовим договором. У разі якщо роботодавець не своєчасно виплачує заробітну плату, він може бути звільненим від відповідальності, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок: ведення бойових дій або інших обставин непереборної сили.