ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Вибір дисциплін – законне право здобувачів фахової передвищої освіти

19 травня 2023


Студенти коледжу мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом.

Традиційно студентами правового відділення, вибір дисциплін здійснюється навесні. Завідувачка правового відділення Яна ЮРЧЕНКО та голова циклової комісії правових та гуманітарних дисциплін Лариса БУТЕНКО ознайомили студентів із переліком вибіркових дисциплін та інформували студентів про особливості формування груп для вивчення вибіркових дисциплін на наступний навчальний piк.

З цією метою викладачі правових дисциплін провели презентації вибіркових навчальних дисциплін, консультували щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії, а здобувачі здійснили свій вибір шляхом заповнення Google-форми для вибору вибіркових компонент освітньо-професійної програми.

За результатами анкетування попередньо буде сформовано групи для вивчення дисциплін та робочі навчальні плани.

Вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки надають можливість здійснювати поглиблену підготовку та визначають характер майбутньої діяльності, сприяють академічній мобільності здобувача та його особистим інтересам.