ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Формування індивідуальної освітньої траєкторії

01 травня 2023


Сучасна система фахової передвищої освіти має забезпечувати формування індивідуальної освітньої траєкторії, яка у ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» забезпечується вільним вибором дисциплін. Це можливість відкрито обрати компоненти, які цікавлять студента найбільше, таким чином поглибити знання для освоєння певної професії.

                Викладачі обліково-фінансового відділення організували ознайомлення здобувачів освіти з переліком вибіркових дисциплін. Студентам були представлені цікаві, змістовні, яскраві презентації, в яких розкрито структуру дисципліни, теми та особливості викладання. Це такі дисципліни як «Підприємницька діяльність», «Регіональна економіка», «Інвестування», «Ціноутворення», «Менеджмент», «Маркетинг», «Ринкові дослідження», «Інфраструктура товарного ринку»,  «Бухгалтерська звітність підприємств», «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва».

                Свій вибір здобувачі освіти підтвердили письмово, у вигляді заяви та з використанням електронного ресурсу, що є підставою для формування індивідуального навчального плану студента на наступний навчальний рік.