ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Знай свої права!

06 грудня 2023


Знати свої права – означає вже наполовину володіти ними. Саме тому напередодні Міжнародного дня прав людини завідувачка правового відділення Юрченко Я.О., викладачі правових дисциплін правового відділення Клипа О.П., Бісік С.Г. та студенти 3 курсу правового відділення долучилися до тематичного заходу. Реалізовувати свої права, не порушуючи при цьому прав і інтересів інших – це своєрідне мистецтво. Бути юристом – мистецтво, яке ґрунтується на правовій свідомості, відповідальності, доброчесності. Професія юриста прямо пов’язана із захистом та охороною прав і свобод людини і громадянина, суспільства, держави. Наше завдання знати свої права та вміло їх застосовувати!