ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВЕ ВІДДІЛЕННЯ

 

Ви молодий і активний?

Ви прагнете професійного зростання та хочете здобути вищу освіту?

Перший і вагомий крок до вашого успіху - навчання на обліково-фінансовому відділенні коледжу Сумського НАУ.

Підготовка фахівців економічного напряму розпочалася ще у 1973 році. З тих пір в коледжі накопичений великий досвід підготовки фахівців. Навчальний заклад є одним з провідних у системі економічної освіти України

З 1999 року завідувач обліково-фінансового відділення Покутня Ніна Олексіївна, викладач-методист, член комісії методики навчання та інформатизації методичного забезпечення підготовки фахівців із спеціальностей галузі знань  "Управління та адміністрування" НМЦ Міністерства освіти і науки України.

З 2020 року коледж СНАУ почав підготовку за ступенем вищої освіти молодшого бакалавра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

Обліково-фінансове відділення готує фахівців за спеціальностями освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра:

 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;

071 «Облік і оподаткування»

 

На відділенні навчається близько 230 студентів. Навчально-виховний процес здійснюють кандидати наук, аспіранти, здобувачі, викладачі-методисти, вищої та першої категорії, викладачі, які мають педагогічні та почесні звання.IMG 3097

Всі вони працюють над підвищенням свого професійного рівня, удосконалюють загальну культуру, навчальний процес ведуть з використанням інтерактивних і інформаційно-комунікаційних технологій навчання так, щоб на заняттях панувала вимогливість і взаємоповага, довіра і творчість.

До складу відділення входять циклові методичні комісії:

Між коледжем та аграрним ліцеєм м. Шартр у Франції, Гомельським державним аграрно-економічним коледжем Білорусії підписані договори про Міжнародне співробітництво, які передбачають обмін студентами і викладачами.

Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним стандартам, новітніми методиками, в аудиторіях з сучасним обладнанням. Студенти працюють з сучасними програмними продуктами «1С:Підприємство 8.3», а саме прикладними рішеннями «1С:Бухгалтерія для України», «1С:Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України»; «ЛІГА:Закон», «M.e.doc» та інші.

Основою практичної професійної підготовки є лабораторії «Навчальна бухгалтерія», «Інформаційних систем і технологій в обліку», «Бюро економічного аналізу» на конкретних матеріалах господарств в умовах, максимально наближених до виробництва.

 DSC0362За підсумками Всеукраїнського конкурсу лабораторія «Навчальна бухгалтерія» посідає ІІ місце.

Сучасні технології навчання, глибокі педагогічні традиції дозволяють забезпечити високу якість знань.

Найбільшою гордістю відділення є студенти – розумні, талановиті, добрі. Ми пишаємося їх досягненнями та успіхами. Традиційно студенти економічних спеціальностей є переможцями обласних, регіональних, учасниками Всеукраїнських і міжнародних олімпіад з фахових дисциплін.

Випускникам економічних спеціальностей забезпечено послідовне й безперервне здобуття повної вищої освіти за скороченим терміном навчання на 3-4 курсах Сумського національного аграрного університету та інших ВНЗ.

Завдяки наявності фундаментальних і спеціальних знань у поєднанні з практичною підготовкою досягається високий рівень підготовки фахівців.

А пишатися є чим: наші вихованці стають успішними підприємцями, економістами, бухгалтерами, займають відповідальні посади у різних галузях народного господарства. Але сьогодні ми докладаємо ще більше сил, енергії та здібностей, гідно підтримуючи престиж навчального закладу.

Практичні навички і вміння, здобуті в коледжі, забезпечать достойне робоче місце.

 

ПРАВОВЕ ВІДДІЛЕННЯ

 

Юридична професія завжди в повазі та в пошані, а навчатися юридичній спеціальності і у молоді і у старшому віці завжди вважалось престижним. Саме тому в 1989 році, на базі тоді ще сільськогосподарського технікуму, було створено правове відділення.

Основне завдання сучасної юридичної освіти – підготовка висококваліфікованих правників, які наділені зрілістю розуму, незалежністю суджень і сповнені відповідальності як перед суспільством, так і перед власним сумлінням; формування у студентів почуття національного патріотизму, справедливості та невпинного прагнення до нових знань.

Освітньо-професійний ступінь

Фаховий молодший бакалавр

Галузь знань

Право

Спеціальність

Право

Кваліфікація

Фаховий молодший бакалавр з права
Термін навчання 4 роки на основі базової загальної освіти
3 роки на базі повної загальної середньої освіти, робітничої професії за фахом
Форма навчання Денна / заочна
Форма фінансування Договірна

З 1 вересня 2018 правове відділення очолює Роговенко Ольга Василівна – викладач вищої категорії.

 DSC9036Підготовка фахівців здійснюється на базі основної та повної загальної середньої освіти. На відділенні навчається близько 250 студентів.

До складу правового відділення входять циклова комісія правових і гуманітарних дисциплін.

Навчальний процес забезпечує колектив досвідчених педагогів, серед яких кандидати наук, здобувачі, викладачі вищої категорії, викладачі-методисти та старші викладачі, головне завдання яких забезпечення високої якості освіти та виховання високорозвиненої інтелектуальної особистості. DSC8552

Для підготовки майбутніх юристів в коледжі створено навчальні кабінети, які відповідають сучасним стандартам навчання. Студенти вивчають дисципліни, що забезпечують набуття фундаментальної юридичної освіти, формують загальний світогляд спеціаліста-правника. З метою забезпечення практичної підготовки майбутніх фахівців у галузі права діє навчальна юридична консультація, активно впроваджені в навчальний процес виїзні практичні заняття, майстер-класи з провідними юристами регіону.

Диплом дає змогу працювати на посаді юриста:

  • у місцевих органах державної влади (обласні та районні державні адміністрації),
  • в органах місцевого самоврядування (обласні, міські, районні в містах, районні, сільські, селищні ради та їхні виконавчі комітети),
  • в органах юстиції (обласні, районні, міські управління юстиції, виконавча служба, органи РАЦСу),
  • в державних органах та установах, на підприємствах усіх форм власності,
  • на посадах помічників адвоката, нотаріуса.

Ми робимо навчання своїх студентів не лише корисним, але й цікавим!

 

ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Спеціальності:

«Облік і оподаткування» - термін навчання 1 р.10 міс.

«Право» - термін навчання 2 р.10 міс.

Заочне відділення повністю укомплектоване штатом викладачів, серед яких є висококваліфіковані спеціалісти з великим виробничим досвідом в органах юстиції, в обласних і районних управліннях, провідні фахівці відділів, приватні підприємці. Тут працюють кандидати наук, викладачі-методисти, аспіранти, здобувачі та викладачі вищої категорії.DSC_0703

Для студентів-заочників створені всі умови для якісного оволодіння навичками майбутньої професії: обладнано 5 сучасних комп'ютерних класів, які підключені до всесвітньої мережі Інтернет. У розпорядженні студентів є бібліотека, загальний фонд якої становить 52 тис. примірників та читальна зала на 90 місць. Матеріально-технічна база коледжу включає: головний учбовий корпус, гуртожиток, 2 спортивні зали, спортивний комплекс, актову залу на 150 місць.

Є серед студентів-заочників і ті, що працюють і навчаються одночасно для підвищення своєї професійної майстерності. Це секретарі судів, слідчі районних управлінь, патрульно-постова служба, керівники підрозділів УМВС, працівники пенсійного фонду.

Завдяки міцним професійним знанням, здобутим у коледжі, студенти-заочники можуть отримати високооплачувані посади з обраної спеціальності в районних відділах, міських і обласних управліннях, розпочати власну справу.