Головна Вступнику

Оберіть мову

Ukrainian English French German Russian Spanish
Відділення коледжу PDF Друк e-mail
Написав Адмін   
Середа, 10 листопада 2010, 14:25

ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВЕ ВІДДІЛЕННЯ

 

Ви молодий і активний?

Ви прагнете професійного зростання та хочете здобути вищу освіту?

Перший і вагомий крок до вашого успіху - навчання на обліково-фінансовому відділенні коледжу Сумського НАУ.

Підготовка фахівців економічного напряму розпочалася ще у 1973 році. З тих пір в коледжі накопичений великий досвід підготовки фахівців. Навчальний заклад є одним з провідних у системі економічної освіти України

З 1999 року завідувач обліково-фінансового відділення Покутня Ніна Олексіївна, викладач-методист, член комісії методики навчання та інформатизації методичного забезпечення підготовки фахівців із спеціальностей напряму "Економіка і підприємництво" НМЦ Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Обліково-фінансове відділення готує фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст:

 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;

071 «Облік і оподаткування»

 

На відділенні навчається близько 230 студентів. Навчально-виховний процес здійснюють кандидати наук, аспіранти, здобувачі, викладачі-методисти, вищої та першої категорії, викладачі, які мають педагогічні та почесні звання.IMG 3097

Всі вони працюють над підвищенням свого професійного рівня, удосконалюють загальну культуру, навчальний процес ведуть з використанням інтерактивних і інформаційно-комунікаційних технологій навчання так, щоб на заняттях панувала вимогливість і взаємоповага, довіра і творчість.

До складу відділення входять циклові методичні комісії:

Між коледжем та аграрним ліцеєм м. Шартр у Франції, Гомельським державним аграрно-економічним коледжем Білорусії підписані договори про Міжнародне співробітництво, які передбачають обмін студентами і викладачами. Так, студент спеціальності «Економіка підприємства» Онтсіра Даніель у вересні - жовтні цього навчального року перебував на навчанні у ліцеї La Sausseya Центрального регіону Франції. Наступного року чекаємо до коледжу студентів із Франції.

Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним стандартам, новітніми методиками, в аудиторіях з сучасним обладнанням. Студенти працюють з сучасними програмними продуктами «1С:Підприємство 8.3», а саме прикладними рішеннями «1С:Бухгалтерія для України», «1С:Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України»; «ЛІГА:Закон», «M.e.doc» та інші.

Основою практичної професійної підготовки є лабораторії «Навчальна бухгалтерія», «Інформаційних систем і технологій в обліку», «Бюро економічного аналізу» на конкретних матеріалах господарств в умовах, максимально наближених до виробництва.

 DSC0362За підсумками Всеукраїнського конкурсу лабораторія «Навчальна бухгалтерія» посідає ІІІ місце.

Сучасні технології навчання, глибокі педагогічні традиції дозволяють забезпечити високу якість знань.

Найбільшою гордістю відділення є студенти – розумні, талановиті, добрі. Ми пишаємося їх досягненнями та успіхами. Традиційно студенти економічних спеціальностей є переможцями обласних, регіональних, учасниками Всеукраїнських і міжнародних олімпіад з фахових дисциплін.

Студенти відділення можуть додатково оволодіти робітничими спеціальностями «Оператор з реєстрації облікових даних» та «Секретар керівника».

Випускникам економічних спеціальностей забезпечено послідовне й безперервне здобуття повної вищої освіти за скороченим терміном навчання (без зовнішнього незалежного оцінювання) на 3-4 курсах Сумського національного аграрного університету та інших ВНЗ.

Завдяки наявності фундаментальних і спеціальних знань у поєднанні з практичною підготовкою досягається високий рівень підготовки фахівців.

А пишатися є чим: наші вихованці стають успішними підприємцями, економістами, бухгалтерами, займають відповідальні посади у різних галузях народного господарства. Але сьогодні ми докладаємо ще більше сил, енергії та здібностей, гідно підтримуючи престиж навчального закладу.

Практичні навички і вміння, здобуті в коледжі, забезпечать достойне робоче місце.

 

ПРАВОВЕ ВІДДІЛЕННЯ

 

Юридична професія завжди в повазі та в пошані, а навчатися юридичній спеціальності і у молоді і у старшому віці завжди вважалось престижним. Саме тому в 1989 році, на базі тоді ще сільськогосподарського технікуму, було створено правове відділення.

Основне завдання сучасної юридичної освіти – підготовка висококваліфікованих правників, які наділені зрілістю розуму, незалежністю суджень і сповнені відповідальності як перед суспільством, так і перед власним сумлінням; формування у студентів почуття національного патріотизму, справедливості та невпинного прагнення до нових знань.

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Молодший спеціаліст

Галузь знань

Право

Спеціальність

Право

Кваліфікація

Молодший спеціаліст з права
Термін навчання 4 роки на основі базової загальної освіти
3 роки на базі повної загальної середньої освіти, робітничої професії за фахом
Форма навчання Денна / заочна
Форма фінансування Бюджетна, договірна

 

З 1 вересня 2016 правове відділення очолює Ярем Олена Анатоліївна – викладач вищої категорії.

 DSC9036Підготовка фахівців здійснюється на базі основної та повної загальної середньої освіти. На відділенні навчається близько 250 студентів.

До складу правового відділення входять циклова комісія правових дисциплін та циклова комісія гуманітарних дисциплін.

Навчальний процес забезпечує колектив досвідчених педагогів, серед яких кандидати наук, здобувачі, викладачі вищої категорії, викладачі-методисти та старші викладачі, головне завдання яких забезпечення високої якості освіти та виховання високорозвиненої інтелектуальної особистості. DSC8552

Для підготовки майбутніх юристів в коледжі створено навчальні кабінети, які відповідають сучасним стандартам навчання. Студенти вивчають дисципліни, що забезпечують набуття фундаментальної юридичної освіти, формують загальний світогляд спеціаліста-правника. З метою забезпечення практичної підготовки майбутніх фахівців у галузі права діє навчальна юридична консультація, активно впроваджені в навчальний процес виїзні практичні заняття, майстер-класи з провідними юристами регіону.

Диплом дає змогу працювати на посаді юриста:

  • у місцевих органах державної влади (обласні та районні державні адміністрації),
  • в органах місцевого самоврядування (обласні, міські, районні в містах, районні, сільські, селищні ради та їхні виконавчі комітети),
  • в органах юстиції (обласні, районні, міські управління юстиції, виконавча служба, органи РАЦСу),
  • в державних органах та установах, на підприємствах усіх форм власності,
  • на посадах помічників адвоката, нотаріуса.

Ми робимо навчання своїх студентів не лише корисним, але й цікавим!

 

ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Спеціальності:

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» - термін навчання 1 р.10 міс.

«Фінанси, банківська справа та страхування» - термін навчання 1 р.10 міс.

«Облік і оподаткування» - термін навчання 1 р.10 міс.

«Право» - термін навчання 2 р.10 міс.

Заочне відділення повністю укомплектоване штатом викладачів, серед яких є висококваліфіковані спеціалісти з великим виробничим досвідом в органах юстиції, в обласних і районних управліннях, провідні фахівці відділів, приватні підприємці. Тут працюють кандидати наук, викладачі-методисти, аспіранти, здобувачі та викладачі вищої категорії.DSC_0703

Для студентів-заочників створені всі умови для якісного оволодіння навичками майбутньої професії: обладнано 5 сучасних комп'ютерних класів, які підключені до всесвітньої мережі Інтернет. У розпорядженні студентів є бібліотека, загальний фонд якої становить 52 тис. примірників та читальна зала на 90 місць. Матеріально-технічна база коледжу включає: головний учбовий корпус, 2 гуртожитки, 2 спортивні зали, спортивний комплекс, актову залу на 150 місць, їдальню на 80 місць.

Є серед студентів-заочників і ті, що працюють і навчаються одночасно для підвищення своєї професійної майстерності. Це секретарі судів, слідчі районних управлінь, патрульно-постова служба, керівники підрозділів УМВС, працівники пенсійного фонду.

Завдяки міцним професійним знанням, здобутим у коледжі, студенти-заочники можуть отримати високооплачувані посади з обраної спеціальності в районних відділах, міських і обласних управліннях, розпочати власну справу.

Останнє оновлення на Субота, 01 липня 2017, 08:00
 
© 2019 Коледж СНАУ | Офіційний сайт. Всі права захищено.
© 2006-2009 Українська локалізація: Joomla! Україна. Всі права захищено!
Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.