ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Навчальні плани

Навчальні плани

Навчальний план підготовки молодшого бакалавра зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування”

Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування”

Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра зі спеціальності 081 “Право”

Навчальні плани підготовки профільної середньої освіти

Навчальний план профільної середньої освіти підготовки фахового молодшого бакалавра зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування”

Навчальний план профільної середньої освіти підготовки фахового молодшого бакалавра зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

Навчальний план профільної середньої освіти підготовки фахового молодшого бакалавра зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

Навчальний план профільної середньої освіти підготовки фахового молодшого бакалавра зі спеціальності 081 “Право”