ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Підприємництво та торгівля

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 076 Підприємництво та торгівля


Життя в нас одне, тому не дивно, що ми хочемо отримати від нього якомога більше – здійснити свої бажання, досягти успіху, бути щасливими, в той же час залишаючись самими собою. Як це зробити? Деякі для цього розпочинають власний бізнес.

Хто такий підприємець та які риси він повинен мати? 

Підприємець – це фізична особа, що здійснює підприємницьку діяльність, тобто ініціативну, систематичну, на власний ризик діяльність з метою одержання прибутку.

Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля» забезпечує підготовку фахівців, які здатні створити, організувати, змоделювати бізнес-проект, а згодом здійснювати успішну підприємницьку діяльність в різних галузях економіки, в тому числі в торгівлі та біржовій діяльності.

Ми працюємо над тим, щоб наші студенти, опановуючи безліч цікавих дисциплін, розвивали важливі для підприємця ділові якості (заповзятість, креативність, рішучість, кмітливість, упевненість у собі, цілеспрямованість, готовність до ризику) та набували практичних навичок роботи.

Фахівці з підприємництва та торгівлі затребувані в підприємствах різних форм господарювання, державних установах, страхових компаніях, банківських та фінансово-кредитних установах, дилерських та брокерських компаніях, статистичних органах, консалтингових та аудиторських фірмах. І цей перелік не є виключним.

Отже, спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля» відкриває перед тобою безліч можливостей, дозволяє стати грамотним, універсальним спеціалістом, який матиме достойну оплату праці і всебічний розвиток.

Відомості про освітньо-професійну програму

Освітньо-професійна програма
Освітньо-професійна програма
Кваліфікація
Кваліфікація

Фаховий молодший бакалавр з підприємництва та торгівлі

Термін навчання
Термін навчання

2 роки 10 місяців
на основі базової загальної середньої освіти

1 рік 10 місяців
на базі повної загальної середньої освіти:

Спеціальність у цифрах
2003
Спеціальність відкрито
20 +
Років розвиваємо риси справжнього підприємця
500 +
Креативних випускників
6
Кандидатів наук забезпечують підготовку фахівців
Можливості працевлаштування
Гарант освітньої програми
Неженець Оксана Петрівна
кандидат економічних наук, голова циклової комісії обліково-фінансових та економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії


Робоча група