ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Публікації викладачів ВСП “Сумський фаховий коледж СНАУ” за 2020 рік

 1. Бісік  С.В. Інноваційні методи як невід’ємний компонент модернізації освітнього процесу при проведенні занять з правових дисциплін. // Матеріали  ІІ Всеукраїнської науково-практичної  Інтернет-конференції “Трансформація сучасної освіти  в умовах пандемічних загроз” /укл. О. А. Єфременко.- Суми : Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С.10-14
 2. Бісік С.Г., Бізюк А.О. Впровадження сучасних методів при вивченні дисципліни «трудове право» // Матеріали  ІІ  Всеукраїнської науково-практичної  Інтернет-конференції “Трансформація сучасної освіти  в умовах пандемічних загроз”/укл. О. А. Єфременко.- Суми : Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С.14-17
 3. Бутенко Л.Г. Професійний розвиток сучасного педагога: виклики та перспективи // Матеріали  ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» /укл. О. А. Єфременко.– Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С. 99
 4. Бутенко Л.Г., Марченко А.С. Дистанційне навчання на карантині: збереження комфортності та якості знань // Матеріали  ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» /укл. О. А. Єфременко.– Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020. – С.40-44
 5. Дегтярьова Н.В., Руденко Ю.О., Вернидуб Г.О. Формування вміння у майбутніх вчителів працювати над науковим текстом // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: Збірник наукових праць.- Класичний приватний університет, 2020. – №68. -Т. 1 .- С.240-243.
 6. Liubov Mykhailova, Viktoriia Hrytsenko, Andrii Mykhailov, Margarita Lyshenko, Liudmyla Mohylna. Ecological-Economic Aspects of Supply of Qualitative Honey from Ukraine to the Global Markets //International Journal of Ecological Economics and Statistics. 2020. Volume 35. Issue Number 1. P. 99-108. URL: http://www.ceser.in/ceserp/index.php/ijees/issue/view/646 (Web of Science).
 7. Єфременко О.А. Дистанційна освіта – можливість для розвитку // Матеріали  ІІ Всеукраїнської науково-практичної  Інтернет-конференції “Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз”. – Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С.81-84
 8. Костян С.В.Дистанційне навчання географії в умовах карантину // Матеріали  ІІ    Всеукраїнської науково-практичної  Інтернет-конференції “Трансформація сучасної освіти  в умовах пандемічних загроз” .- Суми : Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С.52-55
 9. Левченко В.В. Нормативно-правове регулювання та проблеми впровадження дистанційної освіти //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» /укл. О. А. Єфременко.– Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С. 23-27.
 10. Лук’яненко Л.М. Збірник Усекраїнської науково-практичної конференції «Професійна підготовка майбутніх спеціалістів у мовно-літературному контексті: теорія, методологія, практика» (2 – 3 квітня 2020 року) Рубрика: Актуальні проблеми професійної мовної підготовки майбутніх спеціалістів/ «Переваги інноваційного навчання в процесі вивчення дисциплін української філології» //Суми, Машинобудівний коледж Сумського державного університету, с. 78.
 11. Майорова І. Переваги та проблеми дистанційного навчання //Матеріали II Всеукраїнської науково практичної інтернет-конференції “Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз”/укл. О. А. Єфременко.- Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С. 19-23
 12. Неженець О.П. Формування інформаційно-освітнього середовища в закладах фахової передвищої освіти : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» / укл. О. А. Єфременко.– Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020. – 117с.
 13. Носаль  О.М. Формування здоров’язбережувального освітнього середовища в  умовах  карантинного навчання // Матеріали  ІІ   Всеукраїнської науково-практичної  Інтернет-конференції “Трансформація сучасної освіти  в умовах пандемічних загроз”/укл. О. А. Єфременко. .- Суми : Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С.48-52
 14. Поддубна П. The role of critical thinking in English classes: тези доп. ІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (м. Суми, 28-30 трав. 2020 р.). Суми, 2020. С. 103–108.
 15. Покутня Н.О. Діджиталізація як засіб удосконалення обліку та освіти// Нові інформаційні технології управління бізнесом: збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К., 2020. – С.151-153
 16. Роговенко О.В. Теоретико-правові аспекти внутрішньої міграції // Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст.: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24-25 січня 2020 року / За заг. редакцією Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2020. – С.41-46
 17. Запара С.І., Роговенко О.В. Щодо теоретичних засад міжнародних міграційних процесів // Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 23 квітня 2020 року). Суми, 2020.
 18. Роговенко О.В. Щодо окремих організаційних аспектів правового забезпечення дистанційної освіти // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» / укл. О. А. Єфременко.– Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020. – С.6-10
 19. Роговенко О.В., Негрєєв О.П. Щодо нормативно-правових та організаційних аспектів нистанційного навчання // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» / укл. О. А. Єфременко.– Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020. – С.27-31.
 20. Запара С.І., Роговенко О.В. Щодо класифікації міграцій за правовим статусом // Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 23 квітня 2020 року). Суми, 2020. 183 с.
 21. Ольга Роговенко, Світлана Запара. Щодо новітньої міграційної політики європейського Союзу // Правові виклики сучасності: міжнародна міграція в умовах глобалізації: матеріали І Міжнар. наук-практ. онлайн конф. (Чернівці, 23 жовтня 2020 р.) – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – С. 106 – 107.
 22. Рубан О.В., Підлісний І.С. TIME OF THE “NEW STORY” IN EDUCATION // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» / укл. О. А. Єфременко.– Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020. – С.77-80
 23. Рубан О.В., Нємцева О.С. Філософія сучасного дистанційного навчання // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» / укл. О. А. Єфременко.– Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020. – С.84-88
 24. Рубан О.В., Березовська В. Дистанційна освіта – нові виклики у зв’язку з пандемією COVID-19: Україна – Польща, порівняльний аналіз // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» / укл. О. А. Єфременко.– Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020. – С.88-96
 25. Рубан О. Теоретичне підгрунтя формування світоглядних основ у філософській літературі з ґендерно-рольової тематики: паритетний підхід. Гілея: науковий вісник. К.: «Видавництво «Гілея», 2018. Вип. 131(4). С. 299–303.
 26. Рубан О. В. Ґендерно-рольове питання у сучасному українському суспільстві: світоглядний аспект. Актуальні проблеми філософії та соціології. Одеса: «Юридична література», 2018. № 23. С. 31–34.
 27. Рубан О. Зміна світоглядних установок у ґендерній сфері в сучасному українському суспільстві: рольовий аспект. Гілея: науковий вісник, К.: «Видавництво «Гілея», 2018. Вип. 136 (9). С. 172–176.
 28. Рубан О.В. Вплив ґендерної освіти на буття сучасної людини: рольовий аспект.// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія.- Одеса: ПП «Політехніка», 2019.- № 16.- С. 64–68.
 29. Рубан О. В. Ґендерно-рольовий баланс у бутті сучасної людини: екзистенціальний вимір. //Філософія науки: традиції та інновації: науковий журнал.- Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 2 (4). – С. 151–159.
 30. Рубан О. В Ґендерна складова сучасної філософії освіти. //Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, 2011, Вип. 95. Чернігів: Редакційно-видавничий відділ ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2011 (Серія: філософські науки). С. 138–141.
 31. Скопова О.С. Застосування методів кореляційно-регресійного аналізу для моделювання та прогнозування фінансового забезпечення відтворення природних ресурсів в аграрній сфері / О.С. Скопова / / European jornal of economics and management. – 2020. – № 1. – С.142-150.
 32. Скопова О.С. «Зелені» облігації як інструмент забезпечення відтворення природних ресурсів в аграрній сфері: світовий досвід та можливості застосування в Україні / О.С. Скопова / / Інтелект ХХІ. – 2020. – № 4. – С.77-81.
 33. Трипольська Я.О. Дистанційне навчання з біології у закладах фахової передвищої освіти // Матеріали  ІІ Всеукраїнської науково-практичної  Інтернет-конференції “Трансформація сучасної освіти  в умовах пандемічних загроз”/ укл. О.А.Єфременко .- Суми : Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С. 61-68.
 34. Чирва Н.І. Організація дистанційного навчання фізики. // Матеріали   Всеукраїнської науково-практичної  Інтернет-конференції “Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз””/ укл. О.А.Єфременко. – Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020. – С.71-74.
 35. Чортенко А.М. Організація навчального процесу на основі дистанційних технологій в умовах карантину: з досвіду Сумського фахового коледжу СНАУ) // Матеріали  ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз”/ укл. О.А.Єфременко. -Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С. 31-36.
 36. Дегтярьова Н.В., Петренко С.І., Шабалдас Т.М. Огляд проблем оновлення профорієнтаційної роботи з учнями закладів загальної середньої освіти //Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології”. – Софія, 2020.-С. 40-43
 37. Шабалдас Т.М. Застосування методу проектів на заняттях математики //Матеріали І Всеураїнської науково-практичної інтернет-конференції “Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів”.- Суми : Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020 .- С.15-23
 38. Dehtiarova Nelia, Rudenko Yulia, Shabaldas Tatiana On the issue of cognitive load theory in the aspekt of electronic education// Abstracts of international scintific and practical conference, Sofia, pp. 32- 34
 39. Бутенко Л.Г., Шаповал І.Г. Діджиталізація інноваційної діяльності педагога фахової передвищої освіти [Текст] / Лариса Бутенко, Ірина Шаповал // Матеріали  Всеукраїнської наукової конференції. Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика [18 червня 2020 року] – Київ. ̶ 2020. ̶  С. 17-20.
 40. Шаповал І.Г. Інвестиційна забезпеченість розвитку підприємства. [Текст]/Ірина Григорівна Шаповал// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ. [17-20 квітня 2020 р.] – Суми, 2020. -С. 396.
 41. Шаповал І.Г. Аналіз факторів створення сприятливих умов для інвестицій [Текст]/Ірина Григорівна Шаповал// Матеріали всеукраїнської конференції студентів та аспірантів, присвяченої міжнародному дню студента [16-20 листопада 2020 р.]. – Суми, 2020. -С. 343
 42. Шумкова О.В., Шумкова В.І. Використання системи дистанційного навчання при проведенні наукових досліджень студентів// Научные исследования: парадигма инновационного развития: сборник тезисов научных трудов Международной научной конференции .-Братислава–Вена”&”, «25» марта 2020 года.- Международный научный центр развития науки и технологий, 2020. -С. 40-42.
 43. Скляр Ю.Л., Шумкова В.І. Особливості управління екологічною безпекою аграрних підприємств. //Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору».- Полтава,2020.- С. 260-262.
 44. Шумкова В.І. Особливості організації навчальної практики з банківських операцій з використанням дистанційних методів навчання//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» / укл. О. А. Єфременко. Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С.68-71″
 45. Borisova V., Samohkina I., Rybina L., Shumkova V. Motivational Management of the Environmentally Sound Development of Agricultural Enterprise in Ukraine. International Journal of Ecology & Development»: Volume 35, Year 2020, Issue 2. рр. 102-120. URL: http://www.ceserp.com/cp-jour/index.php/ijed/issue/view/492 – Видання індексується у Scopus та Web of Science
 46. Shumkova Viktoriia. Implementation of Interactive Learning Technologies to the Educational Process /Viktoriia Shumkova// International Journal of Balkan Studies. vol. 1, September 2020, pp. 29-45.
 47. Шумкова В.І, Пономаренко І.В., Пономаренко О.В. Менеджмент інформаційного забезпечення ліцензування і контролю діяльності закладу охорони здоров’я. Інфраструктура ринку. 2020. Вип.47. С.137-142. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/47-2020
 48. Шумкова В.І, Третякова Ю.В. Детермінанти управління елементами комплексу екологічного маркетингу. Приазовський економічний вісник. 2020. Вип.5 (22). С. 116-120. Електронне наукове фахове видання Класичного приватного університету. URL: http:// pev.kpu.zp.ua/vyusk-5-22
 49. Shumkova O., Shumkova V. Ecological Certification as the Element of Eco-marketing. Corporate Governance: Strategies, Processes, Technology. IV International scientific conference (October 23th, 2020. Leipzig, Germany). Riga, Latvia: “Publishing House “Baltija Publishing””. 2020. p.88-92.
 50. Юрченко Я.О. Академічна доброчесність в умовах дистанційного навчання // Матеріали  ІІ   Всеукраїнської науково-практичної  Інтернет-конференції “Трансформація сучасної освіти  в умовах пандемічних загроз””/ укл. О.А.Єфременко .- Суми : Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С.108- 111