ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Право

Галузь знань: 08 Право

Спеціальність: 081 Право


Юристи – еліта українського суспільства,носії принципів верховенства права, професіонали найвищої кваліфікації, здатні до утвердження справедливості в державі.

Наша мета  – підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних оперативно реагувати на сучасні виклики при вирішенні професійних завдань, шляхом ефективного і відповідального партнерства та засвоєння базових засад права, всієї системи юридичних наук у межах широкого кола галузей права.

Ми вчимо

Відомості про освітньо-професійну програму

Освітньо-професійна програма
Освітньо-професійна програма
Кваліфікація
Кваліфікація

Фаховий молодший бакалавр з права

Термін навчання
Термін навчання

3 роки 10 місяців
на основі базової загальної середньої освіти
2 роки 10 місяців
на базі повної загальної середньої освіти

Спеціальність у цифрах
30 +
років підготовки фахівців у галузі права
60
чол. ліцензований обсяг
2327
випускників
35
партнерів та баз практики
Можливості працевлаштування
юристи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування
спеціалісти в галузі права, правосуддя, прокурорського нагляду та управління юстиції
співробітники правоохоронних органів, приватні детективи та фахівці з дізнання
фахівці у сфері податкової справи, митної служби та прикордонної служби
працівники нотаріальних контор та адвокатських об’єднань
менеджери (управителі) з права
віртуальні юристи/адвокати
Гарант освітньої програми
Бутенко Лариса Григорівна
Викладач-методист, викладач правових дисциплін вищої категорії. Голова ЦК правових і гуманітарних дисциплін


Робоча група