ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок


Ви хочете навчатися на спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», але не знаєте, чим саме займаються фінансисти? Спробуємо допомогти Вам.

По-перше, це серйозна спеціальність, так як фінанси – основа економіки будь-якої держави. На сьогодні дана професія є однією з ключових на підприємствах будь-якої форми власності. У всіх сферах господарювання провадиться діяльність фахівця в галузі фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

По-друге, фінансист – це менеджер, від якого залежить планування можливостей збільшення прибутку господарюючого суб’єкта, фахівець, від якого залежить прогнозування результатів господарської діяльності. Фінансист повинен бути в курсі внутрішніх справ підприємства, а й країни в цілому.

По-третє, фінансист має вміти моделювати ситуації, проводити аналіз різних подій, робити аналітичні висновки.

До особистих якостей, якими повинен володіти фінансист належать:

Тож, хто знає, можливо, за кілька років по закінченню нашого коледжу та набувши безцінного професійного досвіду, Ви станете фінансовим директором і вирішуватимете не тільки фінансові питання, а й виконуватимете адміністративні обов’язки.

Відомості про освітньо-професійну програму

Освітньо-професійна програма
Освітньо-професійна програма
Кваліфікація
Кваліфікація

Фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку

Термін навчання
Термін навчання

2 роки 10 місяців
на основі базової загальної середньої освіти
1 рік 10 місяців
на базі повної загальної середньої освіти

Спеціальність у цифрах
20 +
Досвіду підготовки
30 +
Авторських курсів для опанування фаху
60 %
Навчального плану відведено під практичну складову
6
Кандидатів наук забезпечують підготовку фахівців
Можливості працевлаштування
фінансовий аналітик
інвестиційний менеджер
дилер чи брокер із заставних фінансових операцій
страховий агент
податковий агент чи ревізор
фінансовий менеджер
спеціаліст банківської та інших фінансових установ
економіст з фінансової роботи
консультант з економічних питань
касир-експерт
кредитний інспектор
інспектор обмінного пункту
інспектор з контролю за цінами
касир в банках та інкасатор
Гарант освітньої програми
Скопова Олена Сергіївна
кандидат економічних наук, викладач-методист, викладач обліково-фінансових дисциплін вищої категорії


Робоча група